رژیم غذایی مدیترانه ای و خطر بروز سرطان، بیماری قلبی و دیابت نوع 2

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که رژیم غذایی مدیترانه ای که در آن مصرف چربی محدود نشده است در مقایسه با سایر رژیم های غذایی می تواند سبب کاهش خطر سرطان سینه، دیابت و بیماری قلبی – عروقی شود. برخی شواهد نشان می دهند که رژیم غذایی مدیترانه ای می تواند گزینه مطلوب تری باشد.
علیرغم پیشرفت هایی که در تشخیص و درمان بیماری های قلبی، دیابت و سرطان انجام شده اما این بیماری ها از علل اصلی مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته محسوب می شوند. رژیم غذایی غربی که سرشار از چربی های اشباع، قند و غلات تصفیه شده است با بروز بیماری های مزمن مرتبط است. در مطالعه حاضر محققان شواهد حاصل از مطالعات مختلف را که در ارتباط با اثر رژیم غذایی مدیترانه ای بر وضعیت سلامت بودند، مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه رژیم غذایی مدیترانه ای به عنوان رژیمی بدون محدودیت دریافت چربی تعریف شد که 2 یا تعداد بیشتری از ویژگی های زیر را شامل شود:
نسبت بالای چربی های غیر اشباع با یک پیوند دوگانه به چربی های اشباع (برای مثال استفاده از روغن زیتون برای پخت و پز)، مصرف زیاد میوه و سبزی، مصرف زیاد حبوبات، مصرف زیاد غلات، مصرف متوسط لبنیات و مصرف کم گوشت و فرآورده های آن و مصرف زیاد ماهی.
تعداد کمی کارآزمایی کنترل شده تصادفی این نوع رژیم غذایی را با سایر رژیم ها مقایسه کرده و نشان داده بودند که رژیم غذایی مدیترانه ای بدون محدودیت دریافت چربی می تواند با کاهش بروز بیماری های قلبی، سرطان سینه و دیابت نوع 2 مرتبط باشد. همچنین مطالعات مشاهده ای نشان دادند که بروز کلی سرطان و بروز سرطان روده بزرگ و سرطان ریه در افرادی که از رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی می کردند نسبت به سایرین کمتر بود. اما ارتباطی بین این نوع رژیم غذایی با خطر سرطان سینه مشاهده نشد.
منبع:


Hanna E. Bloomfield et al. Annals of Internal Medicine, 2016
 

نظرات بسته شده است.