رژیم غذایی غنی از رزوراتول، سرطان و بیماری قلبی

 

نتایج یک مطالعه در ایتالیا و در Johns Hopkins Medicine مرکز نشان داد که دریافت بیشتر رزوراتول یک آنتی اکسیدان که در شراب قرم، شکلات تلخ و بری ها وجود دارد نمی تواند اثر معناداری در ابتلا به بیماری قلبی و عروقی، سرطان و یا مرگ ومیر های مرتبط با این دسته از بیماری ها داشته باشد. نتایج این مطالعه درJAMA Internal Medicine به چاپ رسید. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکترRichard D. Semba، " یافته های ما در این مطالعه، فواید رزوراتول در پیشگیری از بروز سرطان و بیماری های قلبی و عروقی را در پرده ابهام قرار داد. عقیده بر این است که غذاهای غنی از رزوراتول می تواند برای سلامتی فواید زیادی در پی داشته باشد اما نتایج این مطالعه عقیده مذکور را تأیید نمی کند." وی در ادامه افزود؛ در مطالعات پیشین نشان داده شده است که دریافت غذاهای غنی از رزوراتول می تواند میزان التهاب را کاهش دهد و این شرایط اثر مفید بر قلب دارد، با وجود این ممکن است این قبیل فواید با سایر پلی فنول های موجود در غذاها مرتبط باشد، غذاها به طور معمول ترکیبی از عناصر مغذی را شامل می شوند، لذا ممکن است فواید مشاهده شده مربوط به رزوراتول نباشد." محققین در این مطالعه به مدت 15 سال اثرات پیری را در یک گروه از افراد در ناحیه Chianti در ایتالیا بررسی کردند. محققین نمونه اداری 783 آزمودنی در دامنه سنی 65 سال را در زمینه متابولیت های رزوراتول ارزیابی کردند. یافته ها حاصل از این مطالعه نشان داد که متابولیت ها رزوراتول با شاخص های بیماری های قلبی عروقی و سرطان ارتباط معناداری نداشت. 
 
منبع: 
Richard D. Semba, Luigi Ferrucci, Benedetta Bartali, Mireia Urpí-Sarda, Raul Zamora-Ros, Kai Sun, Antonio Cherubini, Stefania Bandinelli, Cristina Andres-Lacueva. Resveratrol Levels and All-Cause Mortality in Older Community-Dwelling Adults. JAMA Internal Medicine, 2014
 

نظرات بسته شده است.