رژیم بر اساس گروه خونی پایه علمی ندارد

یکی از جدیدترین نظریه ها درباره رژیم های غذایی، رژیم غذایی بر اساس گروه خونی است.  پژوهشگران بلژیکی با بررسی شواهد موجود نشان دادند این رژیم ها پایه و مبنای علمی ندارند.
برخی مطالعات نشان داده اند که بین نوع گروه خونی و خطر بروز لخته های خون، انواع خاصی از سرطان،  حمله قلبی و یا هموراژی ارتباط وجود دارد. اما هیچ مطالعه ای تا به حال نشان نداده است که مصرف غذاهای خاص سازگار با گروه خونی فرد با ارتقاء سلامتی یا بهبود روند کاهش وزن مرتبط باشد.
گروه خونی بر اساس پروتئین های سطح سلول های خونی و آنتی بادی های خون تعیین می شود. چنانچه سلول خونی پروتئین A ، B یا هردو آنها را حمل کند به ترتیب گروه خونی A،B و AB نامیده می شود. در صورتی که هیچ یک از این پروتئین ها بر سطح سلول نباشند، گروه خونی O نامیده می شود.
تیم پژوهشگران بلژیکی به  سرپرستی دکتر Vandekerckhove به جستجوی مطالعات انجام شده در زمینه رژیم های غذایی بر اساس گروه خونی پرداختند. از بین 1415 مطالعه تعدادی به نتیجه مثبت رسیده بودند، بررسی این مطالعات نشان داد همگی از نظر طراحی ضعیف بوده و این تیم هیچ مطالعه نتیجه بخشی در این زمینه نیافتند.
این پژوهشگران اعلام کردند در حال حاضر هیچ مدرکی برای حمایت از اثربخشی این رژیم های غذایی بر اساس گروه خونی در بهبود سلامت یا روند کاهش وزن وجود ندارد.

منبع:

Philippe Vandekerckhove, et al “Blood type diets lack supporting evidence: a systematic review1,2,3” Am J Clin Nutr July 2013

نظرات بسته شده است.