روغن هسته ی انگور و پیشگیری از بیماری های کلیوی

بر اساس نتایج یک مطالعه، بینش جدیدی در مورد روغن هسته ی انگور وپیشگیری از بیماری های کلیوی مرتبط با چاقی ایجاد کرد. روغن هسته ی انگور حاوی آنتی اکسیدان های زیادی است. این مطالعه اولین پژوهشی است که ارتباط بین روغن هسته ی انگور و بروز بیماری کلیوی مرتبط با چاقی را بررسی کرده است. محققین در این مطالعه اثر روغن هسته ی انگور را بر روی موش ها ارزیابی کردند. موش هایی که با رژیم غذایی پر چربی تغذیه شدند، دچار آسیب کلیوی ناشی از لیپیدها شدند. به بیان دقیق تر این آسیب موجب افزایش میزان اوره پلاسما و پروتئین در ادرار شد. محققین در این مطالعه نشان دادند که افزایش ذخایر تری گلیسیرید به خصوص اسیدهای چرب اشباع می تواند باعث افزایش فشار اکسایشی و تخلیه ی ذخایر مس در کلیه شود. این شرایط می توان موجب تخریب ساختار کلیه نیز شود. این شرایط در زمانی که موش ها به ازای وزن بدن شان، 500 میلی گرم روغن هسته ی انگور دریافت می کردند (در حدود 35 میلی گرم / روز در انسان) تقلیل یافت وآسیب کمتر ساختاری کلیوی کمتر شد. به بیان محققین پلی فنول های موجود در روغن انگور مثل رسوراتول می تواند مسبب این اثرات مثبت باشد. علاوه بر این، رسوراتول می تواند موجب کاهش فشار اکسایشی و تخلیه ی ذخایر مس شود. در مطالعه ی مذکور چاقی و رژیم غذایی پر چربی موجب تخریب ساختار و آسیب و کلیه و حضور پروتئین در ادرار شد، در حالی که روغن هسته ی انگور اثرات محافظتی در این زمینه داشت. این نتایج می تواند برای بیماران در معرض خطر (آسیب کلیوی) مفید واقع شود. نتایج پژوهش های این گروه از محققین؛ اثرات روغن هسته ی انگور را  بر بیمار ی های قلبی، سرطان کلیه، لیپوتوکسیسیتی مغز و در مبارزه با چاقی مورد تأیید قرار داده است.

منبع:

Kamel Charradi, et al.Grape seed and skin extract alleviates high-fat diet-induced renal lipotoxicity and prevents copper depletion in rat. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2013

نظرات بسته شده است.