رابطه چاقی و افسردگی در نوجوانان دختر

 

چاقی و افسردگی با یکدیگر مرتبطند، و سال ها است که این ارتباط کشف شده است، با وجود این سازو کار این رابطه هنوز روشن نیست. نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه راتگرز کمدن نشان می دهد، نوجوانان دختری که یکی از این دو اختلال را تجربه میکنند، خیلی زودتر از سن شناسنامه ای شان پیر می شوند. سؤال اساسی این است که چرا این ارتباط در بین نوجوانان پسر وجود ندارد، برخی از محققین معتقدند که گوناگونی در فرآیندهای رشدی منجر به چاقی و افسردگی در زنان و مردان زمینه این تفاوت است. مطالعات موجود در این زمینه نتایج ضدو نقیضی را ارائه داده اند، به همین دلیل در این پژوهش هدف بر این بود که برای روشن شدن رابطه بین چاقی و افسردگی، آزمودنی ها را از سن 11 تا 24 سالگی پیگیری کنند. نوجوانی یک دوره زمانی مهم برای هر دو اختلال؛ چاقی و افسردگی است، بنابراین بروز این دو اختلال در اویل سن نوجوانی بسیار زیاد می باشد. در این مطالعه که به سرپرستی دکتر مارمورستئین؛ استادیار روانشناسی دانشگاه روتگرز- کمدن انجام شد، حدود 1500 زن و مرد به مدت 10 سال پیگیری شدند. یافته های حاصل ای این مطالعه در چاپ شد International Journal of Obesity و  نشان داد که بروز افسردگی در اوایل نوجوانی در دختران می تواند یک عامل پیشگویی کننده برای ابتلا به چاقی در اواخر دوره نوجوانی باشد. از طرف دیگر، ابتلا به چاقی در اواخر دوره نوجوانی می تواند یک عامل پیشگویی کننده برای بروز افسردگی در اوایل دوره بزرگسالی باشد. باوجود این، هیچ رابطه معناداری در زمینه چاقی و افسردگی در مردان وجود نداشت. 
منبع:
 
N R Marmorstein, W G Iacono, L Legrand. Obesity and depression in adolescence and beyond: reciprocal risks. International Journal of Obesity, 2014. 
 

نظرات بسته شده است.