رابطه تغذیه و نواخت های زیستی بدن بر سوخت و ساز

محققین UC Irvine  دریافتند که رژیم غذایی پر چربی می تواند بر سازو کارهای مولکولی کنترل کننده  ساعت داخلی  بدن که عملکردهای سوخت و سازی را در کبد تنظیم می کنند، اثر گذار باشد. اختلال در این نواخت های زیستی می تواند موجب بروز بیماری هایی از قبیل دیابت، چاقی و فشار خون بالا شود. به علاوه، محققین دریافتند که اصلاح الگوی غذایی و پیروی از یک رژیم غذایی کم چربی می تواند این نواخت های زیستی را بهبود بخشد. بر طبق نتایج این مطالعه، ساعت بیولوژیک بدن می تواند بر اساس محتوای تغذیه ای رژیم غذایی تنظیم و برنامه ریزی شود. این یافته می تواند در اهداف دارویی جدید برای کنترل رژیم غذایی مؤثر باشد. نواخت های زیستی بدن در هر 24 ساعت عملکردهای فیزیولوژیک بنیادی را در همه ارگانیسم ها کنترل می کنند. ساعت های دوره ای یک سیستم درونی در بدن هستند که در تغییرات محیطی درگیر می شوند و با ساعات گوناگون در روز سازگار می شوند. تغییر ریتم این ساعات می تواند اثرات زیادی را بر سلامتی انسان داشته باشد. بیش از 15 درصد ژن های بدن از طریق الگوی نواخت های زیستی ناشی از شب و روز کنترل می شوند. از این دسته از ژن ها می توان به آن هایی که در مسیرهای سوخت و سازی در کبد درگیر هستند اشاره کرد. رژیم غذایی پر چربی می تواند از دو سازو کار اصلی ساعت بیولوژیک کبد را تغییر دهد. اول؛ از طریق تغییر ژن های تنظیم کننده ساعت دوره ای کبد، و دیگری فعال سازی ژن هایی که در این نواخت های زیستی درگیر نمی باشند. محققین عقیده دارند که این تغییرات مستقل از چاقی است و تنها با محتوای کالریکی رژیم غذایی مرتبط است.


Reference: Kristin L. Eckel-Mahan, et al. Reprogramming of the Circadian Clock by Nutritional Challenge. Cell, 2013.
 

نظرات بسته شده است.