دیرخوابیدن و افزایش وزن

نتایج یک مطالعه ی جدید پیشنهاد کرد بزرگسالانی که شب ها دیر می خوابند و دچار کم خوابی مزمن هستند، بیشتر در معرض افزایش وزن می باشند، به دلیل این که در ساعات انتهایی شب کالری زیادی دریافت می کنند. بدین ترتیب نشان داده شده است که بی خوابی در طی 5 شب پی درپی و خوابیدن از 4 صبح تا 8 صبح موجب افزایش وزن آزمودنی ها در مقایسه با گروه کنترل ( مدت زمان خوابیدن 10 ساعت، از 10 شب تا 8 صبح) شد. محققین این مطالعه دریافتند که بی خوابی موجب افزایش دریافت کالری می شود، و تعداد وعده های دریافت غذا را در طی ساعات انتهایی شب افزایش می دهد. علاوه براین، میزان کالری دریافتی از چربی در ساعات انتهایی شب بیشتر از زمان های دیگر روز است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی رابطه ی بین میزان ساعات کم خوابی و افزایش وزن، 225 آزمودنی غیر چاق، در دامنه ی سنی 50-22 سال را مورد بررسی قرار داد. آزمودنی ها در این مطالعه به دو گروه کم خواب  و با خواب طبیعی تقسیم شدند و در طی مدت 18 روز پی در پی در آزمایشگاه تحت نظر بودند. وعده های غذایی بر اساس برنامه دریافت می شدند، و غذاها به طور آزادنه در دسترس آزمودنی ها قرار داشتند. آزمودنی ها فعالیت ورزشی نداشتند ولی می توانستند در محیط راه بروند. هم چنین اجازه داشتند، تلویزیون تماشا کنند، کتاب بخوانند، بازی های ویدیویی و هرنوع کار غیرفعالی را انجام دهند. هم چنین در این مطالعه نشان داده شد که مردان در طی دوره ی بی خوابی بیشتر از زنان دچار افزایش وزن می شوند. بنابراین،در رابطه ی بین کم خوابی و افزایش وزن، جنسیت نیز دخیل است. برای روشن شدن سازوکارهای فیزیولوژیکی افزایش وزن در این شرایط (بی خوابی) نیاز به تحققیات بیشتری است.

منبع:

Andrea M. Spaeth, et al. Effects of Experimental Sleep Restriction on Weight Gain, Caloric Intake, and Meal Timing in Healthy Adults. SLEEP, 2013.

 

نظرات بسته شده است.