دیابت و خطر بروز بیماری آلزایمر

مطالعات جدید گزارش کرده اند که ارتباط معناداری بین بیماری دیابت و آلزایمر وجود دارد، ولی سازوکار چگونگی اثر بیماری دیابت بر مغز و اختلال حواس شناخته نشده است. در یک مطالعه جدید که در مجله Aging Cell  به چاپ رسیده است نشان داده شد که دیابت موجب پیشبرد فرآیندهای پیری می گردد که می تواند زمینه ساز بیماری آلزایمر شود. محققین در این مطالعه افزایش دو نشانه بیماری دیابت یعنی بتا آمیلوئید و پروتئین تاو را در مغز موش های دیابتی به خصوص در اطراف رگرهای خونی گزارش کردند. برخورد پروتئین های بتا آمیلوئید با آستروسیت ها در مغز موجب رهایش عوامل التهابی زایی می گردد که در نهایت باعث تخریب نرون های مغزی می گردد. به بیان پاملا ماهر نوسنده مسئول این مقاله؛ ما در این مطالعه نشان دادیم که دیابت نوع 1 همراه با افزایش پروتئین بتاآمیلوئید در اطراف رگ های خونی در مغز می شود که در نهایت می تواند موجب پیری مغز گردد. بنابراین، سیستم عصبی- عروقی می تواند هدف ابتدایی در درمان بیماری آلزایمر در مرحله ای که هنوز نهفته است باشد.  ماهر و همکارانش در توجیه مکانیسم دقیق افزایش پروتئین بتا آمیلوئید و تاو در مغز مطمئن نبودند ولی پیشنهاد کردند که تغییرات آستروسیت ها (این سلول ها نقش مهمی در حفاظت از نرون های مغزی دارند) و سایر پروتئین های پیش التهابی و پروتئین های متصل شونده به مولکول های شکر می توانند در این زمینه نقش داشته باشند.

منبع:

Antonio Currais, Marguerite Prior, David Lo, Corinne Jolivalt, David Schubert, Pamela Maher. Diabetes exacerbates amyloid and neurovascular pathology in aging-accelerated mice. Aging Cell, 2012 .

نظرات بسته شده است.