دیابت حاملگی و فقر، مرتبط با بیش فعالی

برطبق تحقیقات جدید، دیابت حاملگی و وضعیت اقتصادی، اجتماعی پایین تر از عوامل محیطی هستند که با افزایش خطر ابتلا به اختلال بیش فعالی (ADHD) در ارتباطند.
پژوهشگران آلمانی به مرور اطلاعات بهداشتی پایگاه داده ملی و پیگیری بیش از 13000 کودک و نوجوان از سه سالگی تا 17 سالگی پرداختند. از این گروه تقریبا 5% مبتلا به اختلال بیش فعالی تشخیص داده شدند.
نتایج بررسی این پژوهشگران نشان داد که کودکان متولد شده از مادرانی که در دوران بارداری قند خون بالا (دیابت حاملگی) دارند، نسبت به کودکان متولد شده از مادران بدون دیابت بارداری تقریبا دو برابر احتمال بیشتری برای ابتلا به ADHD  خواهند داشت. این مطالعه همچنین نشان داد که برای کودکان متولد شده در یک خانواده با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین در مقایسه با کسانی که در بالاترین طبقه اجتماعی و اقتصادی هستند، بیش از دو برابر خطر ابتلا به ADHD  وجود دارد. درکودکان طبقه متوسط  نسبت به کودکان طبقه بالای اقتصادی، تقریبا 60 درصد میزان بالاتر ADHD  وجود دارد. خبر خوب اینکه پژوهشگران گزارش کردند به نظر می رسد تغذیه با شیر مادر یک عامل محافظت کننده باشد، کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند تقریبا 20 درصد کمتر احتمال ابتلا به ADHD  دارند.
هم چنین پسران نسبت به دختران بیش از چهار برابر احتمال ابتلا به این بیماری را دارند.
پژوهشگران این مطالعه با تاکید بر  نقش چاقی بعنوان یک عامل خطرساز در ابتلا به دیابت بارداری مادران، توصیه می کنند که افزایش اپیدمی چاقی باید مورد توجه قرار گیرد  زیرا این امر نه تنها بر سلامت مادران که هم چنین بر سلامت فرزندان آنها تاثیر گذار خواهد بود.
منبع:

Andrew Adesman, et al, Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.2012

نظرات بسته شده است.