دیابت بارداری مادر و خطر ابتلای پدر به دیابت

داده های حاصل از یک مطالعه گسترده در طی 20 سال نشان داد که احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 در پدرهایی که همسرانشان در دوران بارداری به دیابت مبتلا شدند، زیاد است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Kaberi Dasgupta ؛ "ما در این مطالعه و پس از 13 سال پیگیری دریافتیم که احتمال ابتلا به دیابت بارداری نوع 2 در مردهایی که همسرانشان سابقه ابتلا به دیابت بارداری داشتند، 33درصد بیشتر است."مراقبین بهداشت باید این موضوع را در چارچوب سابقه خانوادگی در نظر داشته باشند. بر طبق مقدمه پژوهش، زنانی که در دوران بارداری به دیابت مبتلا می شوند در حدود 7 برابر بیشتر از زنانی که چنین تجربه ای ندارند در سال های بعدی زندگی به دیابت نوع 2 مبتلا می شوند. مطالعات پیشین نشان دادند که زوجین به طور معمول در سبک زندگی شریک هستند- هنگامی که یک زوج دچار افزایش وزن می شود یا به فعالیت ورزشی می پردازد این تغییر بر زوج دیگر نیز اثر می گذارد. در این پژوهش محققین فرض کردند که ابتلا به دیابت بارداری در زنان موجب افزایش احتمال ابتلای شوهرانشان به دیابت نوع 2 می شود. محققین 70890 مرد که زنان آن ها در دوران بارداری به دیابت مبتلا شده بودند را پیگیری کردند، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که مردانی که همسرانشان به دیابت بارداری مبتلا بودند در مقایسه با مردهایی که این سابقه خانوادگی را نداشتند، 33درصد بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 در سال های بعدی زندگی قرار داشتند.  مقاله مرتبط با این مطالعه درDiabetes Care منتشر شد.

منبع:


Diabetes Care. Published online June 26, 2015
 

نظرات بسته شده است.