دیابتی ها می توانند بعد از استفاده از انسولین غذا بخورند

معمولا به افراد مبتلا به دیابت نوع 2 توصیه می شود بعد از استفاده از انسولین از خوردن غذا برای مدت کوتاهی پرهیزکنند تا دارو مسیر خود را در بدن بیابد، اما نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد ضرورتی برای عمل به این توصیه  وجود ندارد.
نتایج بررسی های دانشمندان آلمانی نشان داد در یک گروه حدودا 100 نفره از بیماران دیابتی صرفنظر از اینکه این افراد بلافاصله بعد از استفاده از انسولین وعده غذایی را دریافت کرده اند یا اینکه یک فاصله 20 تا 30 دقیقه ای داشته اند، سطح قند خون ثابت باقی می ماند. اکثر بیماران دیابتی ترجیح میدهند بعد از استفاده از انسولین مجاز به مصرف غذا باشند.
در دیابت نوع 2 سلو های بدن به انسولین مقاوم هستند یا اینکه بدن این افراد به میزان کافی هورمون انسولین را تولید نمی کند، بنابراین گلوکز در خون باقی می ماند و می تواند تا سطوح خطرناکی افزایش یابد. انسولین سریع الاثر گرانقیمت بوده و بسیاری از افراد هنوز از انسولین های انسانی که برای فعال شدن در بدن مدتی زمان لازم دارند، استفاده می کنند. بنابراین پزشکان اغلب توصیه می کنند که بعد از استفاده از انسولین مدتی را تا دریافت وعده غذایی برای جلوگیری از افزایش قند خون فرصت دهید.
مولر و همکارانش به طور تصادفی بیماران را به دو گروه تقسیم کردند، به مدت 4 هفته، گروه اول که 49 نفر بودند به مدت 20 دقیقه بعد از استفاده از انسولین از غذا استفاده نکردند و در 4 هفته دوم آنها فورا بعد از تزریق انسولین وعده غذایی خود را دریافت می کردند.گروه دوم که 48 نفر بودند به طور معکوس این روند را طی کردند. با استفاده از آزمایش قند خون پژوهشگران یافتند تفاوتی بین سطح قند خون بیماران در حالتی که فورا بعد از استفاده از انسولین غذا دریافت می کردند و زمانی که 20 دقیقه بعد غذا میخوردند وجود نداشت.
پژوهشگران این مطالعه هشدار دادند البته این نتایج قابل اعمال در مورد بیماران دیابتی نوع 1 که بدن آنها هیچ انسولینی تولید نمی کند نمی باشد.

منبع:

 Nicolle Mueller, et al “Randomized Crossover Study to Examine the Necessity of an Injection-to-Meal Interval in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Human Insulin” Diabetes Care published ahead of print January 22, 2013

نظرات بسته شده است.