دوز بالای ویتامین D و محافظت در مقابل شکستگی

به گزارش محققین؛ سالمندانی که به طور منظم مقادیر زیادی ویتامین Dمصرف می کنند، از شکستگی در امان خواهند ماند. بر اساس بررسی ها؛ دریافت حداقل 800 واحد از این ویتامین می تواند در کاهش خطر شکستگی های لگن و سایر شکستگی های غیر مهره ای مؤثر باشد. شکستگی در افراد سالمند بسیار شایع است و به توصیه برخی از پژوهشگران مکمل یاری ویتامین Dمی تواند یکی از راهبردهای مفید در جلوگیری از این مسئله باشد، با این حال نتایج در این زمینه متناقض است. به علاوه، باید خاطر نشان کرد که مزایای مکمل یاری ویتامین Dممکن است تحت تأثیر مقادیر پایه هیدروکسی ویتامین Dقرار گیرد.

منبع:

  1. Bischoff-Ferrari HA, et al "A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention" N Engl J Med 2012 ;
  2. Heaney RP "Vitamin D — baseline status and effective dose" N Engl J Med 2012;
  3.  

نظرات بسته شده است.