در روز یک عدد سیب بخورید!

بر اساس نتایج یک مطالعه که در BMJ به چاپ رسید، نشان داده شد که خوردن روزانه یک سیب در افراد بالای 50 سال می تواند خطر بروز مرگ و میرهای ناشی از حمله های قلبی را کاهش دهد. در واقع محققین،توصیه 150 ساله؛ "روزانه یک عدد سیب و پیشگیری از مراجعه و دکتر" را در این مطالعه تأیید کردند. در واقع با خوردن یک عدد سیب در روز می توانید از انواع درمان های جدید در امان باشد. نکته مهم در این زمینه این است که این روش عواض جانبی را به بدن تحمیل نمی کند. محققین به افرادی که در حال حاضر برای کاهش خطر بروز بیماری های عروقی، استاتین ها را دریافت می کنند توصیه کردند که در روز بیش از یک سیب بخورند. تغییر سبک زندگی اولین قدم برای محافظت از بروز بیماری های قلبی است. مدارک نشان می دهند که دریافت داروهای استاتینی برای پیشگیری از بروز بیماری های عروقی، به ویژه در افراد بالای 50 سال بسیار افزایش یافته است. بدین منظور محققین سعی کردند تا اثر دریافت روزانه یک عدد سیب را با دریافت روزانه یک عدد داروی استاتینی مقایسه کنند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که دریافت روزانه یک عدد سیب به اندازه دریافت داروهای استاتینی می تواند مفید باشد. لازم ه ذکر است که داروهای استاتینی عوارض جانبی زیادی از قبیل بیماری عضلانی (مایوپاتی) و دیابت را در بر دارند. محققین پیشنهاد کردند که برای پیشگیری از بروز بیماری در قدم اول باید سبک زندگی تغییر کند.

منبع:

. D. M. Briggs.et al. A statin a day keeps the doctor away: comparative proverb assessment modelling study. BMJ, 2013.
 

نظرات بسته شده است.