دریافت مکمل های مولتی ویتامین- مینرال و کاهش خطر کاتاراکت

 

دریافت طولانی مدت مکمل های رژیمی حاوی ویتامین ها و مواد معدنی مختلف می تواند خطر بروز کاتاراکت را در مردان کاهش دهد. این نتایج در journal of the American Academy of Ophthalmology چاپ شد. مدارک زیادی در زمینه مکمل های تغذیه ای و سلامت چشم وجود دارد.  با وجود این، مطالعه ای در زمینه اثرات طولانی مدت دریافت مکمل های مولتی ویتامین –مینرال و کاهش خطر بورز بیماری چشمی تا پیش از این مطالعه انجام نشده بود. در این پژوهش در حدود 15000 مرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نیمی از این آزمودنی ها روزانه یک مکمل رژیمی مولتی ویتامین- مینرال و هم چنین مکمل ویتامین C، ویتامین E و بتاکاروتن دریافت می کردند، و مابقی آن ها دارونما می خوردند. این مطالعه در طی سال های 1997 تا 2010 انجام شد. محققین در این مطالعه، آزمودنی ها را جهت تعیین نحوه بروز بیماری های چشمی ( کاتارکت و بیماری تحلیلی ماکولار)، پیگیری کردند. نتایج نشان داد که  بیماری کاتاراکت در گروه دریافت کننده مکمل های رژیمی به میزان 9 درصد کاهش یافت. به بیان دقیق تر، میزان بروز کاتاراکت در گروه دارونما به میزان 945 مورد گزارش شد، که بر اساس تشخیص پزشکی و نیز گزارش خود آزمودنی ها مورد تأیید قرار گرفته بود. علاوه بر این، میزان بروز یک نوع ویژه از کاتاراکت، به نام nuclear cataract در گروه دریافت کننده مکمل رژیمی به میزان 13 درصدکاهش یافت. با وجود این میزان بروز بیماری تحلیلی ماکولار در گروه دریافت کننده مکمل بیشتر از گروه دارونما بود. 
منبع:
 
 
William G. Christen, et al. Effects of Multivitamin Supplement on Cataract and Age-Related Macular Degeneration in a Randomized Trial of Male Physicians. Ophthalmology, 2014.
 

نظرات بسته شده است.