دریافت بالای شکر و خطر ابتلا به دیابت

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد که مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های حاوی شکر موجب دریافت کالری زیاد و ازدیاد وزن می شود، و علاوه برآن عدم پرداختن به فعالیت ورزشی و زندگی بدون تحرک در کنار دریافت کالری مازاد می تواند زمینه ساز بیماری دیابت نوع 2 شود. محققین در این مطالعه با بررسی 175 کشور گزارش کردند که به ازای مصرف 150 کیلوکالری حاصل از شکر شیوع بیماری دیابت نوع 2 در حدود 1 درصد زیاد می شود. شناسایی عوامل خطر بیماری دیابت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در حال حاضر به ازای هر یک نفر در سرتاسر جهان 10 بیمار دیابتی وجود دارد. لازم به ذکر است که چاقی یکی از عوامل خطر پیشبرنده ی بیماری دیابت است، لذا لازم است که با کنترل رژیم غذایی و فعالیت ورزشی میزان شیوع چاقی را کاهش دهیم. در زمینه ی چاقی و بروز آن، مصرف شکر و مواد قندی در درجه ی نخست اهمیت است، لازم به ذکر است که مصرف شکر در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. محققین در این مطالعه نشان دادند که میزان شیوع دیابت در جهان از سال 2000 تا 2010 در حدود 27 درصد افزایش یافته است که 4/1 این افزایش به دلیل افزایش مصرف مواد غذایی حاوی شکر است، و این همبستگی در مورد مواد غذایی دیگر مشاهده نشد. داده های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری در این مطالعه نشان داد که ارتباط مثبتی بین دریافت شکر و افزایش خطر ابتلا به بیماری دیابت وجود دارد به طوری که هر اندازه دریافت شکر بالاتر باشد خطر ابتلا به دیابت نیز افزایش می یابد.

منبع:

Sanjay Basu mail, et al. The Relationship of Sugar to Population-Level Diabetes Prevalence: An Econometric Analysis of Repeated Cross-Sectional Data. PLoS ONE.2013.

نظرات بسته شده است.