خواب کافی و کاهش وزن

بر اساس مطالعات جدید نشان داده شد که خواب کافی برای موفقیت در کاهش وزن امری ضروری است و باید  در یک برنامه کاهش وزن و در کنار رژیم مناسب و فعالیت ورزشی گنجانده شود. محدودیت کالری و پرداختن به فعالیت ورزشی موجب کاهش وزن می شود، با وجود این و براساس مدارک موجود خواب ناکافی نیز می تواند منجر به چاقی شود. خواب ناکافی موجب افزایش دریافت غذا شده و علاوه بر این مسبب افزایش هورمون های تنطیم کننده اشتها نیز می شود.
به بیان دکتر فیلیپ- جاپوت نویسنده مسئول این مقاله در مجله Canadian Medical Association ؛ با دریافت غذای کمتر، تحرک بیشتر و خواب کافی می توان وزن را به آسانی کاهش داد. بدین ترتیب لازم است تا خواب کافی به عنوان یکی از اجزاء اصلی برنامه کاهش وزن مورد توجه قرار گیرد و همواره به بیماران چاق توصیه شود که برای موفقیت در کاهش وزن، خواب کافی داشته باشند. در  برنامه های سنتی کاهش وزن نیز وجود خواب کافی می تواند عامل مهمی در کاهش وزن به شمار رود.
به پیشنهاد محققین؛ کل زمان خواب و کیفیت خواب بر کاهش وزن آزمودنی های چاقی که از یک برنامه کاهش وزن پیروی کردند نیز اثر گذاشت. انجمن چاقی کانادا، خواب کافی را به عنوان یک راهبرد جدید و مؤثر در مدیریت کنترل وزن و چاقی در نظر گرفته است، و به پزشکان و متخصصان توصیه می  کند که از این راهبرد جدید در برنامه های کاهش وزن خود بهره ببرند.

منبع:

Jean-Philippe Chaput and Angelo Tremblay. Adequate sleep to improve the treatment of obesity. CMAJ, 2012

نظرات بسته شده است.