خواب کافی شب و فواید قلبی و عروقی

براساس نتایج یک مطالعه ی گسترده نشان داده شد که خواب خوب شب می تواند اثر فعالیت ورزشی، رژیم غذایی سالم را افزایش دهد و در محافظت از بیماری های قلبی و عروقی مفید باشد. در این مطالعه نشان داده شد که ترکیب 4 عادت صحیح در الگوی زندگی (فعالیت ورزشی- رژیم غذایی سالم- مصرف میانه ی الکل- عدم استعمال سیگار) می تواند موجب کاهش 57 درصدی خطر بیماری های قلبی و عروقی شود، ولی وقتی خواب کافی را به این عوامل اضافه کردند میزان اثر محافظتی آن ها افزایش یافت- و در حدود 65درصد موجب کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی شد. محققین گزارش کردند که اگر آزمودنی ها هر 5 عامل مؤثر در الگوی زندگی را به کار برند و رعایت کنند به میزان چشمگیری می توان از خطر ابتلا به بیماری های قلبی محافظت شوند و یا حداقل بروز آن ها را به تأخیر اندازند. با وجود این، اثر خواب کافی ( 7 یا بیشتر از 7 ساعت در شب) اثر قابل توجهی در این زمینه دارد. این مطالعه اولین پژوهشی است که خواب کافی در شب را به 4 عامل سنتی یاد شده اضافه کرده و اثر ان را در ارتباط با بروز بیماری های قلبی و عروقی سنجیده است. در این پژوهش، در حدود 6672 مرد و 7967 زن در دامنه ی سنی 65- 20 سال و بدون ابتلا به بیماری قلبی و عروقی، به مدت 12 سال پیگیری شدند. آن طور که انتظار می رفت؛ نتایج نشان داد که هر 4 عامل سنتی به تنهایی می توانند خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را کاهش دهند. آن هایی که در ابتدا از یک رژیم غذایی سالم پیروی می کردند، فعالیت ورزشی می کردند، مصرف میانه ی الکل داشتند و سیگار نمی کشیدند، خطر ابتلا به بیماری قلبی در آن ها از 12 درصد برای رژیم غذایی سالم، 43درصد برای سیگار نکشیدن کاهش یافت. با وجود این خواب کافی در شب در مقایسه با کم خوابی شبانه، خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی را در حدود 22درصد کاهش داد. یکی از توجیهات این اثر این است که خواب ناکافی در شب موجب افزایش اضافه وزن، چاقی و فشارخون و افزایش کلسترول، هموگلوبین  A و تری گلیسیرید و درنتیجه قوت این فرضیه که خواب ناکافی در شب موجب بروز بیماری های قلبی و عروقی می شود، رابطه دارد.

منبع:

Hoevenaar-Blom M, et al. Sufficient sleep duration contributes to lower cardiovascular disease risk in addition to four traditional lifestyle factors: the MORGEN study. Eur J Prevent Cardiol, 2013.

نظرات بسته شده است.