خواب ناکافی کودکان و چاقی

 

بر اساسنتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که بین خواب کودکان و ابتلا به چاقی در آن ها همبستگی مثبتی وجود دارد. به بیان دقیق تر،  احتمال ابتلا به چاقی در سن 7 سالگی در کودکان و نوزادنی که کمتر از میزان توصیه شده می خوابند زیاد است. نتایج این مطالعه در مجله Pediatricsبه چاپ رسید. علاوه براین، محققین نتوانستند در این مطالعه جامع و گسترده یک دوره زمانی ویژه ای مشخص کنند که بی خوابی درآن دوران اثر برجسته ای بر ابتلا به چاقی در مراحل بعدی زندگی داشته باشد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛Elsie Taveras ، " ما در این مطالعه نشان دادیم که کم خوابی در دوران نوزادی و در سال های ابتدایی کودکی می تواند به عنوان یک عامل خطر مستقل برای ابتلا به چاقی در نظر گرفته شود. بر خلاف سایر مطالعات موجود در این زمینه ما بر نتوانستیم یک دوره زمانی حیاتی را برای اثر مدت زمان خواب بر افزایش وزن تعیین کنیم. با وجود این، دریافتیم که خواب ناکافی در هر مقطع زمانی از ابتدای دورن کودکی می تواند اثرات معکوس داشته باشد." در این مطالعه سعی شد تا اطلاعات لازم را از مادران و هنگامی که فرزندان  آن ها در سنین 1،2،4،5 و 6 سال سن داشتند، از طریق پرسشنامه جمع آوری شود. یکی از سوالات پرسشنامه در زمینه کیفیت و کمیت خواب کودکان در شبانه روز بود. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که درصد ابتلا به چاقی در حدود سن 7 سالگی در آن دسته از کودکانی که کمیت و نیز کیفیت خواب نامطلوبی در دوران ابتدایی کودکی داشتند، بیشتر بود.
 
منبع:
. M. Taveras, M. W. Gillman, M.-M. Pena, S. Redline, S. L. Rifas-Shiman. Chronic Sleep Curtailment and Adiposity. PEDIATRICS, 2014.
 

نظرات بسته شده است.