خطر آرتریت روماتوئید در زنان چاق بیشتر است

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد زنان چاق یا دارای اضافه وزن در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به آرتریت روماتوئید می باشند.
دکتر Bing Lu  و همکارانش در بوستون داده‌های بیش از 238 هزار زن آمریکایی را در سنین 30 تا 55 سال و همچنین 25 تا 42 سال  طی دو مطالعه بررسی کردند،  این شرکت کننده ها اطلاعاتی را درباره سبک زندگی، عادات سلامت و نمایه توده بدنی خود (BMI)ارائه دادند.
بررسی ها نشان داد که زنان چاق و دارای اضافه وزن در مقایسه با زنان با وزن طبیعی احتمال بیشتری برای ابتلا به بیماری آرتریت روماتوئید دارند.
زنان دارای اضافه وزن( BMI 25 تا 9/29) در مطالعه اول 19% و در مطالعه دوم 78% خطر بیشتری برای ابتلا به آرتریت داشتند. در مورد زنان چاق (BMI بیشتر از 30) به ترتیب 18% و 73% احتمال بیشتری برای ابتلا به این بیماری وجود داشت.
آرتریت روماتوئید، یک بیماری خود ایمنی است که باعث درد، تورم، سختی و از دست دادن عملکرد مفاصل می‌شود و  احتمال بروز این بیماری در زنان دو برابر مردان میباشد.

منبع:

American College of Rheumatology meeting, Nov. 10, 2012

نظرات بسته شده است.