خستگی، یکی دیگر از عوارض غذاهای چرب

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوع مواد غذایی مصرفی می تواند بر خواب آلودی یا سطح هوشیاری افراد در طول روز اثرگذار باشد.
پژوهشگران سطح خواب آلودی/هوشیاری را در 31 فرد سالم و غیر چاق 18 تا 65 ساله در طول روز مورد بررسی قرار دادند، این افراد همگی دارای میزان طبیعی و الگوی نرمال خواب بودند. رژیم غذایی شرکت کننده ها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد مصرف چربی بیشتر در طول روز با خواب آلودی و سستی بیشتر همراه بود در حالیکه مصرف کربوهبدرات بیشتر با افزایش هوشیاری در ارتباط بود. هیچ ارتباطی بین مصرف پروتئین و خواب آلودی و هوشیاری در طول روز وجود نداشت.
پژوهشگر اصلی این مطالعه دکتر Alexandros Vgontzas استاد روانپزشکی در دانشگاه پزشکی پنسیلوانیا در باره این مطالعه گفت؛ علاوه بر خطر ابتلا به  انواع سرطان و بیماری های قلبی، یکی دیگر از عوارض افزایش مصرف غذاهای چرب کاهش سطح هوشیاری و نشاط در افراد سالم غیر چاق می باشد. خواب آلودی و خستگی در طول روز در جهان مدرن بسیار رایج و در حال افزایش است که می تواند به همین علت باشد، کاهش سطح هوشیاری می تواند بر عملکرد فرد در طول روز نیز اثرگذار باشد.

منبع:

American Academy of Sleep Medicine, May 7, 2013

نظرات بسته شده است.