خاصیت شگفت انگیز آووکادو

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که مصرف نصف یک آووکادوی تازه همراه با برگرها در مقایسه مصرف برگر به تنهایی می تواند اثر پروتئین اینترلوکین 6 (IL-6) که یک شاخص سنجش التهاب در بدن است را خنثی کند.
در این مطالعه پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، 11 مرد سالم بین سنین 18 تا 35 سال را مورد بررسی قرار دادند. این پژوهشگران یافتند که 4 ساعت بعد از خوردن همبرگر به تنهایی، افزایش قابل توجهی (70%) در IL-6 ایجاد می شود. اما 4 ساعت بعد از خوردن همبرگر به اضافه آووکادوی تازه، IL-6  به میزان کمتری (40 درصد) تحت تاثیر قرار می گیرد.
همچنین مشخص شد با وجودیکه افزودن آووکادو به برگر کالری دریافتی را افزایش میدهد اما با مصرف آووکادو به همراه برگر، سطح تری گلیسریدهای خون کمتر افزایش می یابد. تحقیقات قبلی نشان داده اند که افزایش سطح تری گلیسرید خون موجب بروز بیماری های قلبی می شود.
این پژوهشگران خاطرنشان کردند که با خوردن همبرگر به تنهایی در مقایسه با خوردن برگر همراه با آووکادو، اختلاف در جریان خون سرخرگ های محیطی که یک شاخص سلامت عروق است، قابل توجه میباشد. جریان خون سرخرگ های محیطی که بوسیله PAT محاسبه می شود  بعد از خوردن برگر به تنهایی کاهش قابل توجهی (27 درصد) داشت در حالیکه با مصرف برگر به همراه آووکادو، تنها 4 درصد کاهش در PAT مشاهده شد.
مطالعات بالینی بسیاری برای بررسی ارتباط بین مصرف آووکادو و نقش احتمالی مثبت آن در کنترل وزن ، دیابت، عوامل خطرساز بیماری های قلبی و افزایش توانایی جذب مواد مغذی در حال انجام است.

منبع:

Zhaoping Li , et al “Hass avocado modulates postprandial vascular reactivity and postprandial inflammatory responses to a hamburger meal in healthy volunteers”Food and Function 2012

نظرات بسته شده است.