حساسیت غذایی بر رشد کودک اثر میگذارد

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید به نظر میرسد حساسیت های غذایی کودکان رشد آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. این امر ممکن است به این دلیل باشد که تنها راه درمان آلرژی غذایی اجتناب از مصرف غذاهایی است که باعث بروز واکنش آلرژیک میشوند.
در این مطالعه که در دانشگاه کارولینای شمالی انجام شده است،  245 کودک مبتلا به آلرژی غذایی شرکت داشتند، پژوهشگران نمایه توده بدنی(شاخصی بر اساس قد و وزن) این کودکان را با کودکان سالم مقایسه کردند. بررسی ها نشان داد این کودکان نسبت به سایر کودکان همسن خود کوچکتر  هستند، هم چنین کودکانی که بیشتر از دو حساسیت غذایی داشتند از کودکانی که تنها یک یا دو آلرژی غذایی داشتند کوچکتر بودند. در واقع حساسیت های غذایی بیشتر به معنای محدودیت های غذایی بیشتر است وکودک مبتلا به حساسیت غذایی در معرض خطر دریافت ناکافی انرژی و مواد مغذی به دلیل حذف مواد غذایی آلرژی‌زا است، هم چنین نتایج بررسی های این پژوهشگران نشان داد کودکان مبتلا به حساسیت شیر نسبت به کودکان مبتلا به سایر آلرژی ها رشد کمتری دارند.
دکتر Brian Vickery سرپرست این مطالعه و همکارانش یافتند، یکی از عوامل مهمی که به کمبود دریافت مواد غذایی و در واقع سوءتغذیه در کودکان منجر می‌شود، آلرژی یا حساسیت غذایی است، در واقع محدودیت ایجاد شده در رژیم غذایی کودک به دلیل ابتلا به حساسیت غذایی می‌تواند موجب تأخیر رشد یا کمبود دریافت مواد مغذی مورد نیاز وی شود.

منبع:

American Academy of Allergy, annual meeting of the  Asthma and Immunology, Feb. 24, 2013

نظرات بسته شده است.