حذف وعده های غذایی در کودکان موجب چاقی آن ها می شود

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که احتمال بروز چاقی و اختلالات قلبی-سوخت وسازی در کودکانی که وعده های غذایی اصلی در آن ها حذف می شود، زیاد است. افزایش مصرف نوشیدنی های شیرین، گوشت قرمز و مارگارین و کاهش دریافت روغن های گیاهی با افزایش خطر قلبی- سوخت وسازی همراه است. به بیان محققین این مقاله؛ " هرچقدر شدت این عوامل بیشتر باشد، خطر بروز بیماری های مرتبط نیز بیشتر است." محققین در این مطالعه، عادات غذایی و عوامل رژیمی مؤثر در توده چربی مازاد و خطر قلبی- سوخت و سازی را در 512 دختر در دامنه 6 تا 8 سال بررسی کردند. عوامل خطر قلبی- سوخت و سازی شامل محیط دور کمر، سطوح انسولین ناشتای سرم، سطوح گلوکز ناشتای پلاسما، تری گلیسیرید و HDL- کلسترول و میانگین فشار سیستولی و دیاستولی می باشد. کودکانی که وعده های اصلی غذایی درآن ها حذف می شود و پروتئین بیشتری می خورند، توده چربی بدنی بیشتری نیز دارند. رفتارهای غذایی کنترل نشده مثل سریع غذاخوردن، پرخوری عصبی و پاسخگویی کندتر به حس سیری نیز با افزایش چربی بدنی بیشتر همراه هستند. علاوه بر این، در پژوهش حاضر نشان داده شد که رژیم غذایی بسیاری از کودکان از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. کمتر از نیمی از کودکان هر سه وعده اصلی خودرا می خورند، و در عوض میان وعده ها منبع دریافت کالری و ساکاروز می باشند. کودکان معدودی سبزیجات، میوه و انواع توت را در حد توصیه شده دریافت می کنند. دریافت چرب های اشباع، ساکاروز و نمک زیادتر و دریافت فیبر رژِیمی، ویتامین D و آهن کمتر از مقادیر توصیه شده در کودکان است. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که یکی از راه های پیشگیری از بروز چاقی در کودکان نظم وعده ها و میان وعده ها می باشد.

منبع:


The results were originally published in European Journal of Clinical Nutrition, International Journal of Obesity and European Journal of Nutrition.
 

نظرات بسته شده است.