حذف وعده صبحانه و خطر بیماری قلبی

بر اساس نتایج مطالعه جدید، حذف وعده صبحانه احتمال حمله قلبی یا ابتلا به بیماری های قلبی را 27% در مردان افزایش میدهد. این یافته های پژوهشگران دانشگاه هاروارد نشان میدهد که عادات غذایی با عوامل خطر بیماری های قلبی ارتباط دارند.
بر اساس گفته Eric Rimm سرپرست این پژوهش، حذف وعده صبحانه با افزایش احتمال افزایش وزن، بروز دیابت، پرفشاری خون و کلسترول بالا در ارتباط است. بعنوان مثال مطالعات قبلی نشان داده اند که حذف صبحانه احتمال افزایش وزن قابل توجه را تا 15%  و احتمال بروز دیابت را تا 21% افزایش میدهد.
در این مطالعه پژوهشگران دانشگاه هاروارد، به بررسی 27 هزار مرد سالم در طول یک مطالعه 16 ساله پرداختند. عادات غذایی شرکت کننده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد و به مدت 16 سال (2008-1992) وضعیت سلامتی این افراد پیگیری شد. در طول این مدت 1572 نفر از این افراد به بیماری قلبی دچار شدند.
نتایج این مطالعه نشان داد که خطر حمله قلبی یا بیماری های قلبی در مردانی که وعده صبحانه را حذف می کردند 27% نسبت به سایرین بالاتر بود. هم چنین نتایج نشان داد دریافت منظم میان وعده در اواخر شب و دیر وقت خطر بیماری قلبی را 55% افزایش میدهد، مردان جوان بیشتر حذف وعده صبحانه را گزارش کردند.
پژوهشگران خاطرنشان کردند نوع غذاهای مصرف شده در وعده صبحانه نیز حائز اهمیت است، با حذف وعده صبحانه علاوه بر از دست دادن فرصت دریافت بسیاری مواد مغذی خطر ابتلا به بیماری های قلبی و بسیاری بیماری های دیگر افزایش میابد.

بر اساس نتایج مطالعه جدید، حذف وعده صبحانه احتمال حمله قلبی یا ابتلا به بیماری های قلبی را 27% در مردان افزایش میدهد. این یافته های پژوهشگران دانشگاه هاروارد نشان میدهد که عادات غذایی با عوامل خطر بیماری های قلبی ارتباط دارند.
بر اساس گفته Eric Rimm سرپرست این پژوهش، حذف وعده صبحانه با افزایش احتمال افزایش وزن، بروز دیابت، پرفشاری خون و کلسترول بالا در ارتباط است. بعنوان مثال مطالعات قبلی نشان داده اند که حذف صبحانه احتمال افزایش وزن قابل توجه را تا 15%  و احتمال بروز دیابت را تا 21% افزایش میدهد.
در این مطالعه پژوهشگران دانشگاه هاروارد، به بررسی 27 هزار مرد سالم در طول یک مطالعه 16 ساله پرداختند. عادات غذایی شرکت کننده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد و به مدت 16 سال (2008-1992) وضعیت سلامتی این افراد پیگیری شد. در طول این مدت 1572 نفر از این افراد به بیماری قلبی دچار شدند.
نتایج این مطالعه نشان داد که خطر حمله قلبی یا بیماری های قلبی در مردانی که وعده صبحانه را حذف می کردند 27% نسبت به سایرین بالاتر بود. هم چنین نتایج نشان داد دریافت منظم میان وعده در اواخر شب و دیر وقت خطر بیماری قلبی را 55% افزایش میدهد، مردان جوان بیشتر حذف وعده صبحانه را گزارش کردند.
پژوهشگران خاطرنشان کردند نوع غذاهای مصرف شده در وعده صبحانه نیز حائز اهمیت است، با حذف وعده صبحانه علاوه بر از دست دادن فرصت دریافت بسیاری مواد مغذی خطر ابتلا به بیماری های قلبی و بسیاری بیماری های دیگر افزایش میابد.

منبع:

Eric Rimm, et al “Prospective Study of Breakfast Eating and Incident Coronary Heart Disease in a Cohort of Male US Health Professionals” Circulation. 2013;128:337-343

منبع

نظرات بسته شده است.