حذف وعده صبحانه خطر دیابت را افزایش میدهد

پژوهشگران در مطالعات جدید خود یافتند خوردن هر روز صبحانه به زنان دارای اضافه‌وزن در کاهش خطر ابتلا به دیابت کمک می‌کند.
حذف وعده صبحانه با مقاومت به انسولین در ارتباط است، وضعیتی که در آن فرد برای رساندن قند خون به سطح نرمال به انسولین بیشتری نیاز دارد. مقاومت به انسولین در طولانی مدت به دیابت منجر می شود.
دکتر Elizabeth Thomas و همکارانش در دانشگاه کلورادو به بررسی ارتباط وعده صبحانه و خطر ابتلا به دیابت در 9 زن با میانگین سنی 29 سال  و همگی دارای اضافه وزن یا چاق پرداختند.
در دو روز قند خون و سطح انسولین  بعد از وعده ناهار در این زنان اندازه گیری شد، در یکی از روزها وعده صبحانه دریافت و در یکی از روزها حذف شده بود.
بعد از صرف غذا مقدار قند خون افزایش می یابد و به دنبال آن انسولین ترشح می گردد. این موضوع به سلولها کمک می کند که گلوکز را از خون دریافت کرده و به انرژی تبدیل کنند. نتایج نشان داد  سطح گلوکز و انسولین خون بعد از وعده ناهار در روزی که وعده صبحانه حذف شده بود، به طور قابل توجهی بالاتر از روزی بود که وعده صبحانه دریافت شده بود. بعد از حذف وعده صبحانه 28% افزایش در پاسخ به انسولین و 12% افزایش در پاسخ به گلوکز وجود داشت.
نتایج این مطالعه نشان داد، در روزی که وعده  صبحانه خورده نشده است بدن به مقدار بیشتری انسولین برای کنترل قند در وعده  ناهار نیاز دارد.

منبع:

June 16, 2013, presentation, Endocrine Society annual meeting, San Francisco.

نظرات بسته شده است.