توصیه های تغذیه ای کوچک، تغییرات وزنی بزرگ

بر اساس یافته های پروفسور Brian Wansink در دانشگاه کرنل آمریکا ایجاد تغییرات کوچک و آسان در عادات غذایی به طور منسجم-25 روز در ماه یا بیشتر- می تواند به کاهش وزن پایدار منجر شود.
برای بررسی این موضوع پژوهشگران دانشگاه کرنل یک برنامه آنلاین کاهش وزن و سالم خوردن تحت عنوان  NMEC راه اندازی کردند که تمرکز آن به جای رژیم غذایی بیشتر بر تغییرات رفتاری ساده بود. شرکت کنندگان در این برنامه ابتدا یک پرسشنامه در مورد اهداف غذا خوردن، سابقه و وضعیت رفاه تکمیل کرده و سپس 3 توصیه برای رعایت کردن به مدت یک ماه به آنها فرستاده می شد. برای پیگیری،  شرکت کننده ها یک چک لیست را دانلود کرده و پایبندی خود به توصیه ها را نشان میدادند بعلاوه ایمیل های یادآوری برای آنها ارسال می شد. از شرکت کننده ها خواسته شده بود تا در پایان هرماه فرم نظرسنجی پیگیری را ارسال کنند. از 504 شرکت کننده بیش از دو سوم (42%) کاهش وزن و یا حفظ وزن را گزارش کردند. افرادی که به طور منظم برای مدت حداقل 25 روز در یک ماه به توصیه ها عمل کردند کاهش وزن 2 پوند در ماه را گزارش نمودند و افرادی که برا ی مدت 3 ماه به این برنامه پایبند بودند به طور میانگین موفق به کاهش 1% از وزن اولیه خود شدند. بر خی توصیه های این برنامه که شرکت کننده ها آنها را اثربخش تر دانسته بودند شامل این موارد میباشد؛
•    فقط غذاهای سالم را در خانه و دسترس داشته باشید
•    هرگز به طور مستقیم از بسته غذایی نخورید، بلکه حتما به مقدار کم در ظرف بریزید
•    برای صبحانه از یک غذای گرم در اولین ساعت بیدار شدن استفاده کنید
•    هرگز بیشتر از 4-3 ساعت گرسنه نمانید
•    بین هر لقمه قاشق و چنگال خود را زمین بگذارید

منبع:

Brian Wansink , et al “Mindless Eating Challenge: Retention, Weight Outcomes, and Barriers for Changes in a Public Web-Based Healthy Eating and Weight Loss Program” Journal of Medical Internet Research ,Nov-Dec., Vol. 14:6

نظرات بسته شده است.