توت فرنگی، کلسترول را کاهش می دهد

 

نتایج یک مطالعه در دانشگاه   Politecnica delle Marche نشان داد که توت فرنگی می تواند مقادیر کلسترول بد خون ( LDLکلسترول) و هم چنین تری گلیسرید را کاهش دهد. مدارک موجود نشان می دهند که توت فرنگی دارای یک پتاسیل آنتی اکسیدانی ویژه است، با وجود این تا به مطالعه ای اثر این میوه را بر کاهش مقادیر کلسترول مورد ارزیابی قرار نداده است. نتایج این پژوهش در چاپ Journal of Nutritional Biochemistry شد. مطالعات زیادی به ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی توت فرنگی پرداختند. این پژوهش بر روی 23 آزمودنی به صورت داوطلبانه انجام شد. آزمودنی ها در این مطالعه روزانه نیم کیلو توت فرنگی ( 500 گرم) را به مدت یک ماه خوردند. به منظور ارزیابی مقادیر شاخص های خونی آزمودنی ها و یافتن هر گونه تغییر، قبل و پس از پژوهش از آزمودنی ها نمونه خونی گرفته شد. در پایان این مطالعه نشان داده شد که مقادیر کلسترول بد و تری گلیسیرید آزمودنی ها پس از این روش غیر معمول به طور معناداری کاهش یافت. به بیان دقیق تر، مقادیر کلسترول تام، کلسترول بد یا LDL و تری گلیسیرید به ترتیب 78/8 %، 27/13 % و 8/20 % کاهش یافت. با وجود این مقادیر کلسترول خوب یا HDL  کلسترول تغییری نکرد. هم چنین، خوردن توت فرنگی موجب بهبود پروفایل لیپیدی، شاخص های آنتی اکسیدانی، دفاع آنتی همو لیتیک و بهبود عملکرد پلاکتی شد. محققین خاطر نشان کردند که ترکیبات موجود در میوه ها فواید زیادی دارند که نمی توان آن ها را در مکمل های غذایی خلاصه کرد، بنابراین بهت است برای کسب فواید بیشتر از یک رژیم غذایی متنوع پیروی شود.
منبع:
 
Maurizio Battino, et al. One-month strawberry-rich anthocyanin supplementation ameliorates cardiovascular risk, oxidative stress markers and platelet activation in humans. The Journal of Nutritional Biochemistry, 2014.
 

نظرات بسته شده است.