تنها یک تکه کوچک برای رفع هوس غذایی شما کافی است

نتایج یک مطالعه جدید توسط پژوهشگران آمریکایی نشان میدهد خوردن تکه ای کوچک از شکلات یا میان وعده های پرکالری دیگر به اندازه خوردن کامل آنها رضایت بخش خواهد بود.
این مطالعه شامل بیش از 100 فرد بزرگسال بود، این افراد به دو گروه تقسیم شدند، به هردو گروه میان وعده یکسانی داده شد،  میان وعده ها شامل شکلات، پای سیب و چیپس سیب زمینی بودند. یک گروه از این افراد مجاز به خوردن بخش های کوچکی(x) از این میان وعده بوده و گروه دیگر بخش های بزرگی(x10-5) از آن را دریافت می کردند. گروه دوم 77% کالری بیشتری نسبت به گروه اول دریافت می کردند.
نتایج بررسی ها نشان داد دریافت بخش کوچکی از این میان وعده ها نیز به اندازه بخش های بزرگ در کاهش اشتها و هوس شرکت کننده ها موثر بوده است، شرکت کنندگان در هر دو گروه 15 دقیقه بعد از خوردن میان وعده خود کاهش میل غذایی را گزارش کردند. در حالیکه دریافت کالری در گروه دوم حدود 103 کیلوکالری بالاتر بود.
این یافته ها می تواند برای افرادی که در راستای کاهش وزن تلاش می کنند بسیار کمک کننده باشد.
 

منبع:

Brian Wansink,et al “Just a bite: Considerably smaller snack portions satisfy delayed hunger and craving” Food Quality and Preference, Volume 27, Issue 1, January 2013, Pages 96-100

نظرات بسته شده است.