تفکر مثبت در هنگام فعالیت ورزشی موجب کاهش اشتها می شود

نتایج یک مطالعه در Cornell Food & Brand Lab نشان داد که فعالیت ورزشی شاد و مفرح می تواند اثر بهتری در کنترل اشتها داشته باشد. به بیان دقیق تر، در این مطالعه نشان داده شد هنگامی که فعالیت ورزشی همراه با گوش دادن به موزیک یا تفرک مثبت باشد، پس از اتمام فعالیت ورزشی اشتها به بهترین شکل کنترل خواهد شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " یکی از دغدغه های اصلی افراد چاق پس از اتمام فعالیت ورزشی افزایش اشتها می باشد، به طوری که این شرایط برخی از مواقع موجب پرخوری آن ها نیز می شود." نتایج ارائه شده در این مطالعه حاصل دو پژوهش است که در آن ها آزمودنی ها حدود 2 کیلومتر را در کنار دریاچه و با مشاهده مناظر زیبا پیاده روی می کردند. در مطالعه اول، 56 آزمودنی پس از اتمام پیاده روی، نهار خوردند. پس از اتمام وعده نهار، افرادی که تنها پیاده روی کردند و آن را به عنوان یک ورزش اجباری پذیرفته بودند، 35 درصد بیشتر پودینگ شکلات به عنوان دسر خوردند، در حالی که آن دسته از افرادی که یک پیاده روی مفرح را در کنار دریاچه سپری کردند، و تفکر مثبتی داشتند، دسر کمتری خوردند. در مطالعه دوم 46 فرد بزرگسال پس از پیاده روی یک میان وعده خوردند. در این شرایط نیز آن دسته از افرادی که تنها ورزش کرده بودند و بیشتر به اجبار آن فکر می کردند، حدود 206 کالری بیشتر از افرادی دریافت کردند که فعالیت ورزشی شان را با لذت انجام داده بودند.
 
منبع:
Carolina O. C. Werle, Brian Wansink, Collin R. Payne. Is it fun or exercise? The framing of physical activity biases subsequent snacking. Marketing Letters, 2014.
 

نظرات بسته شده است.