تغییرات کوچک سبک زندگی؛ تاثیرات بزرگ سلامتی

"سبک زندگی" مجموعه عواملی است که در ارتباط با سلامت فرد می باشند، امروزه پیروی از سبک زندگی سالم به مهم ترین اصل در دستیابی به سلامتی و طول عمر تبدیل شده است، که در حفظ و ارتقاء سلامتی افراد، پیشگیری و کنترل بسیاری بیماری ها و مرگ و میر نقش دارد. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید حتی تغییرات کوچک در سبک زندگی با کاهش خطر بروز سکته در ارتباط است.
بر اساس نتایج این مطالعه جدید در انجمن قلب آمریکا که در ژورنال Stroke منتشر شده است، تغییرات کوچکی در سبک و شیوه  زندگی می تواند موجب کاهش بروز سکته  گردد.
 پژوهشگران در این مطالعه بیش از 22 هزار سیاه پوست و سفید پوست آمریکایی را مورد بررسی قرار دادند، میانگین سنی این افراد 45 سال بود. اطلاعات این افراد بین سال های 2003 تا 2007 از طریق تلفن، پرسشنامه و آزمون های خانگی جمع آوری شد. برای 5 سال این افراد پیگیری شدند. در طول این مدت 432 مورد سکته گزارش شد، پژوهشگران خطر بروز سکته را با استفاده از 7 فاکتور ساده سلامتی، منطبق با توصیه های انجمن قلب ارزیابی کردند؛ داشتن فعالیت بدنی، کنترل کلسترول، پیروی از رژیم غذایی سالم، کنترل فشار خون، حفظ وزن سلامت بدن، کنترل قند خون و عدم استعمال سیگار. در این مطالعه افراد بر اساس امتیازشان از این راهبردهای ارائه شده به سه گروه تقسیم شدند؛ گروه 0 تا 4 ناکافی، گروه 5 تا 9 میانه و گروه 10 تا 14 مطلوب. 
نتایج بررسی این تیم پژوهشی نشان داد، بالارفتن هر یک امتیاز با کاهش 8 درصدی خطر  بروز سکته  در ارتباط است. در مقایسه با افرادی که در گروه امتیاز ناکافی قرار دارند، افرادی که امتیاز آن ها مطلوب است، حدود 48 درصد کمتر و گروه میانه 27% کمتر به سکته مبتلا می شوند. افزایش امتیاز برای همه افراد مستقل از سفید یا سیاه پوست بودن، موجب کاهش خطر بروز سکته می شود. هم چنین نتایج نشان داد، همگی این فاکتورها نقش مهمی در خطر بروز سکته داشتند اما مهم ترین آنها فشار خون بود. در مقایسه با افرادی که فشار خون ضعیفی داشتند، افراد دارای فشار خون طبیعی در حدود 60 درصد خطر کمتری برای ابتلا به سکته داشتند. 
نکته عملی: بر اساس این مطالعه تغییرات بهبود دهنده کوچک در سبک زندگی نیز می تواند به طور چشمگیری موجب کاهش بروز سکته گردد. بنابراین اصلاح سبک زندگی نه تنها به منظور پیشگیری از سکته بلکه برای ارتقاء کیفیت زندگی در همه زمینه ها توصیه می شود. 
source: Mary Cushman, et al “Life’s Simple 7 and Risk of Incident Stroke Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke Study.” Stroke, 2013 .
 

نظرات بسته شده است.