تغذیه با شیر مادر کودک را باهوش می کند

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، کودکانی که در دوران نوزادی بیشتر از شیر مادر تغذیه کرده اند، در تست های هوش و زبان در سن 3 و 7 سالگی  امتیازهای بالاتری کسب می کنند.  به گفته پژوهشگران به ازاء هر یک ماه بیشتر تغذیه با شیر مادر، کودک در این دسته تست ها امتیاز بالاتری خواهد داشت.
در این مطالعه Belfort و همکارانش  1312 زن در ماساچوست که دوران بارداری خود را طی سال های 1999 تا 2002 طی کردند و نوزادان آنها را مورد بررسی قرار دادند. اطلاعات از لحاظ  میزان شیردهی و طول مدت شیردهی جمع آوری شده و کودکان در سن 3 و 7 سالگی مورد تست های استاندارد هوش قرار گرفتند.
در تست های زبان در سن 3 سالگی ، پژوهشگران یافتند به ازاء هر یک ماه بیشتر تغذیه با شیر مادر 21/0 بهبود در امتیاز تست حاصل می شود. کودکانی که در 6 ماه اول تنها با شیر مادر تغذیه شده بودند در تست های زبان به طور متوسط 3 امتیاز بیشتر کسب می کردند.
برای تست هوش که شامل تست خواندن و نوشتن در 7 سالگی بود، پژوهشگران یافتند به ازاء هر یک ماه بیشتر تغذیه با شیر مادر 35/0 بهبود در امتیاز تست حاصل می شود.
این یافته ها توصیه های همیشگی برای تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول  و به دنبال آن همراه با غذاهای جامد را حمایت می کنند و می تواند به مادران برای تصمیم گیری در مورد شیردهی به نوزادشان اثرگذار باشد.
منبع:

Mandy B. Belfort, et al “ Infant Feeding and Childhood Cognition at Ages 3 and 7 Years: Effects of Breastfeeding Duration and Exclusivity” JAMA Pediatrics, online July 29,

نظرات بسته شده است.