تصور چاقی موجب افزایش وزن می شود

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه Liverpool نشان داده شد که تفکر در مورد چاقی و چاق بودن موجب افزایش وزن خواهد شد. محققین در این مطالعه 14000 بزرگسال آمریکایی و انگلیسی را بررسی کردند. آن ها داده های دوره زمانی کودکی تا نوجوانی را برای درک در مورد وزن بررسی کردند. آزمودنی های انگلیسی به مدت 23 تا 45 سال پیگیری شدند ولی سایر آزمودنی ها در مدت زمان کمتری ( 7 تا 10 سال ) پیگیری شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل از مطالعه نشان داد که میزان افزایش وزن و پرخوری عصبی در افرادی که تصور چاق بودن و چاق شدن از خود داشتند، در مقایسه با افرادی که این ذهنیت را راجع به خود نداشتند بیشتر بود.این مطالعه به سرپرستی دکترEric Robinson انجام شد. به بیان وی؛ " تصور چاق بودن و چاق شدن شرایطی استرسی را برای فرد ایجاد می کند به طوری که بر انتخاب های سبک زندگی وی اثر گذاشته و گزینش سبک سالم را برای وی مشکل خواهد کرد. به طور معمول، افرادی که وزن بالایی دارند، با تصویر ذهنی خود چالش زیادی نیز دارند. بنابراین مهم این است که با روش هایی آن ها را به تغییرات سالم و اصلاح سبک زندگی تشویق نمود، در غیر این صورت به دام افتادن در یک چرخه معیوب موجب افزایش بیشتر وزن آن ها و متعاقب آن ابتلا به بیماری های مرتبط با چاقی خواهد شد." یافته های حاصل از این مطالعه در International Journal of Obesity منتشر شد.

منبع:


E Robinson, J M Hunger, M Daly. Perceived weight status and risk of weight gain across life in US and UK adults. International Journal of Obesity, 2015
 

نظرات بسته شده است.