تجدید نظر در رابطه بین شاخص توده بدنی (BMI) و ابتلا به سرطان

مححقین کالج پزشکی آلبرت انستین دانشگاه یشیوا گزارش کردن که شاخص توده بدنی (BMI) که برای ارزیابی وضعیت بدنی ( نسبت وزن به قد به متر به توان 2) به کار می رود، شاخص مطلوبی برای ارزیابی خطر ابتلا به بیماری ها به خصوص خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان نمی باشد.
نتایج این مطالعه در Journal of Epidemiology American به چاپ رسید.BMI  بین 5/18 تا 9/24 طبیعی است و BMI  بالاتر از 30 نشانه چاقی تلقی می شود. به جز این شاخص روش های دیگری نیز برای ارزیابی میزان چربی وجود دارد ولی گران و هزینه بر می باشند. بر طبق گزارش مرکز مبارزه و پیشگیری از بیماری ها؛ هر چه شاخص توده بدنی بالاتر باشد میزان خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع 2، فشار خون و برخی از انواع سرطان ها نیز بیشتر می شود. به بیان دکتر کابات نویسنده مسئول مقاله؛ ثابت شده است که BMI شاخص خوبی برای ارزیابی چربی بدنی نمی باشد به دلیل این که نمی تواند بین توده عضلات و توده چربی تفاوت قائل شود. این بدان معنی است که ممکن است دو نفر BMI یکسانی داشته باشند ولی میزان چربی آن ها متفاوت باشد. بنابراین، به کار بردن این شاخص ممکن است برای ارزیابی عموم مردم و برخی از انواع بیماری ها مطلوب نباشد. هدف محققین این مطالعه کشف شاخصی بود تا رابطه قوی تری نسبت به BMI  با شیوع بیماری ها به خصوص سرطان داشته باشد. در این مطالعه در حدود 90000 کانادایی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه بر اساس روابط ریاضی ثابت شد که BMI شاخص مطلوبی برای ارزیابی شیوع بیماری ها در همه جمعیت ها نمی باشد. با وجود این در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.

منبع:

 Geoffrey C. Kabat,et al. Scaling of Weight for Height in Relation to Risk of Cancer at Different Sites in a Cohort of Canadian Women. American Journal of Epidemiology, 2012.

نظرات بسته شده است.