تأثیر مصرف کاکائو در تقویت عملکرد شناختی

بر اساس یک مطالعه جدید نشان داده شده است که مصرف منظم فلاونول های کاکائو در افراد سالمند مبتلا به نقص شناختی خفیف (MCI) می تواند از طریق بهبود متابولیسم انسولین-گلوکز در پیشبرد عملکرد شناختی مؤثر باشد.  
علاقه مندی به شناخت عوامل تغذیه ای مؤثر در به تأخیر انداختن سیر تبدیل MCI به بیماری اختلال حواس یا Dementia رو به افزایش است. به گفته دکتر دسیدری نویسنده اول مقاله؛ " این مطالعه در راستای بررسی بیشتر تأثیر غلظت های مختلف فلاونوئیدهای موجود در کاکائو بر بهبود عملکرد شناختی در افراد سالمند مبتلا به MCI انجام شده است." بر این اساس در یک فراخوان 90 سالمند مبتلا به MCI داوطلب شرکت در این مطالعه شدند. سالمندان بر اساس مصرف مقادیر فلاونول های کاکائو به طور تصادفی در سه گروه به قرار زیر تقسیم بندی شدند؛ گروه HF با مقدار 990 میلی گرم، گروه IF با مقدار520 میلی گرم و گروه LF با مقدار 45 میلی گرم. سالمندان در هر یک از گروه ها به مدت 8 هفته و یک بار در روز نوشیدنی حاوی مقادیر متفاوت از فلاونول های کاکائو را مصرف می کردند.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که علائم MCI در سالمندان گروه های HF و IF  نسبت به گروه LF به طور معناداری کاهش یافت. به بیان دکتر دسیدری؛ با وجود شباهت هر سه گروه از لحاظ عوامل متابولیکی و فشار خون پایه، مقاومت به انسولین، فشار خون و پراکسیداسیون لیپید در گروه HF و IF با کاهش همراه بود. از آنجائیکه نقص شناختی، نقص مقاومت انسولین و فشارخون بالا و سایر عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی با اختلال حواس یا Dementia در ارتباط است، این مطالعه پیشنهاد می کند که مصرف منظم فلاونول کاکائو همراه با یک رژیم غذایی متعادل و کنترل شده از لحاظ کالری می تواند یک راهبرد مؤثر در حفظ عملکرد سالم قلبی و مغزی باشد.

منبع:

Giovambattista Desideri et al, “Cocoa Can Boost Cognitive Function “, 2012

 

نظرات بسته شده است.