تبلیغات فست فود و افزایش خطر چاقی

نتایج مطالعات جدید نشان داده اند تبلیغات فست فود در محل زندگی در میزان شیوع چاقی افراد در این مناطق نقش دارند.
پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا به شناسایی ارتباط احتمالی بین تبلیغات مواد غذایی در فضای باز و تمایل به استفاده از این مواد غذایی پرداخته اند. این تحقیقات نشان دادند افرادی که در محله هایی با بیلیوردها و تبلیغات غذایی زندگی می کنند نسبت به سایر افراد بیشتر در معرض خطر اضافه وزن و چاقی هستند.
برای این مطالعه، پژوهشگران روی دو منطقه پرجمعیت در لس آنجلس و نیواورلینز  پرداختند. در این دو منطقه هم افراد پردرآمد و هم کم درآمد ساکن بودند. اطلاعات در مورد تبلیغات مواد غذایی در فضای باز در این مناطق بررسی شد. سپس این اطلاعات با سلامتی 2600 فرد بزرگسال 18 تا 98 ساله ساکن این مناطق مقایسه شد. این افراد  پرسش هایی مرتبط با وزن ، نمایه توده بدنی (BMI) و مصرف سودا را پاسخ میدادند.
نتایج نشان داد درصد بالاتر تبلیغات در فضای باز برای مواد غذایی ، احتمال بیشتر چاقی در این مناطق را به همراه دارد.  بعنوان مثال در منطقه ای با 5000 نفر جمعیت  اگر 30% تبلیغات بیرونی در مورد غذا باشد می توان  انتطار داشت که 100 تا 150 نفر در این منطقه چاق باشند.
از آنجا که چاقی یک مشکل بهداشتی شایع است بنابراین باید تمام عواملی که منجر به پرخوری می شوند شناسایی و برطرف شوند. پژوهش های قبلی نشان داده اند که تبلیغات فست فود بیشتر در مناطق کم درآمد شایع است و مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند  که تبلیغات و بازاریابی غذایی به خوردن بیشتر افراد منجر می شوند. پژوهشگران بر لزوم سیاستگذاری در زمینه تبلیغات غذایی تاکید کردند.

منبع:

Lenard I Lesser,et al  “Outdoor advertising, obesity, and soda consumption: a cross-sectional study” BMC Public Health 2013, 13:20 (10 January 2013)

نظرات بسته شده است.