تاثیر هسپرتین و رزوراترول میوه ها بر درمان دیابت و بیماری قلبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که دو ترکیب موجود در میوه در کاهش قند خون، بهبود فعالیت انسولین و سلامت شریان ها نقش دارند.
در این مطالعه که به صورت کشت سلولی انجام شد محققان اثر ترکیباتی به نام ترانس رزوراترول (tRES) موجود در انگور قرمز و هسپرتین (HESP) موجود در پرتقال را بررسی کردند. نتایج نشان داد که ترکیب این دو ماده در کشت سلولی سبب افزایش بیان ژن گلی  اکسالاز  (Glo1) می شود. Glo1 آنزیمی است که ترکیبی به نام متیل گلی اکسال (MG) را خنثی می کند. MG به همراه رژیم غذایی پرکالری سبب مقاومت به انسولین و درنتیجه بروز دیابت نوع 2 می شود. MG همچنین می تواند با آسیب رساندن به عروق خونی و افزایش کلسترول خون سبب بروز بیماری قلبی شود.
از سوی دیگر، تیم تحقیقاتی اثر ترکیب  tRES-HESP را بر روی 32 فرد بزرگسال در محدوده سنی 80-18 سال که نمایه توده بدنی (BMI) بین 40-25 داشتند، بررسی نمودند. شرکت کنندگان بدون آنکه رژیم غذایی یا میزان فعالیت بدنی شان را تغییر دهند روزانه و به مدت 8  هفته  این دو ماده را در قالب یک مکمل دریافت کردند.
نمونه خون شرکت کنندگان در طول 8 هفته مطالعه جمع آوری و از نظر میزان قند خون و سایر فاکتورهای خونی بررسی شد. سلامت شریان ها توسط اندازه گیری انعطاف پذیری دیواره شریان بررسی شد.
محققان دریافتند  در شرکت کنندگانی که BMI بیشتر از 5/27 داشتند مصرف روزانه مکمل با افزایش فعالیت Glo1، کاهش میزان انسولین، بهبود فعالیت انسولین، عملکرد بهتر شریان ها و کاهش التهاب عروق خونی همراه بود. در شرکت کنندگانی که دارونما دریافت می کردند این تاثیرات مشاهده نشد.

منبع :


Improved glycemic control and vascular function in overweight and obese subjects by glyoxalase 1 inducer formulatioN. Diabetes, 2016
 

نظرات بسته شده است.