تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای بر مغز شما

بر اساس یافته های یک مطالعه جدید پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای برای مغز شما مفید بوده و خطر بروز دمانس یا زوال عقل را کاهش میدهد.
رژیم غذایی مدیترانه ای سرشار از روغن زیتون، سبزیجات، میوه و ماهی می باشد. در این رژیم غذایی مصرف میوه و سبزی و ماهی فراوان و مصرف گوشت قرمز و محصولات لبنی در حداقل می باشد.
در این مطالعه پژوهشگران به بازنگری 11 مطالعه مشاهده ای و یک مطالعه کنترلی تصادفی پرداختند. در 9 مطالعه به روشنی نشان داده شد که افرادی که از یک رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی می کنند عملکرد مغزی به مراتب بهتر، کاهش میزان افت روحی و کاهش خطر آلزایمر را دارند.  
رژیم غذایی مدیترانه ای سرشار از غذاهای لذیذ و مغذی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد پیروی از این رژیم غذایی روند پیری مغز را کند کرده و خطر بروز زوال عقل را کاهش میدهد.
با وجودیکه تحقیقات جدید وجود رابطه بین رژیم مدیترانه ای و سلامت مغز را اثبات کرده اند اما این یک رابطه علت و معلولی را اثبات نمی کند.

منبع:

Lourida, Ilianna, et al “ Mediterranean Diet, Cognitive Function, and Dementia: A Systematic Review” Epidemiology. 24(4):479-489, July 2013.

نظرات بسته شده است.