تاثیر توجه و تمرکز هنگام مصرف غذا بر دریافت کالری

نتایج یک بررسی جدید نشان داده است، افرادی که به خوردن غذا یا تنقلات هنگام تماشای تلویزیون، بازی کردن و یا خواندن عادت دارند کالری بیشتری در روز دریافت می کنند.
سرپرست نویسندگان این مطالعه اریک رابینسون از دانشگاه لیورپول انگلستان در این باره گفت؛ مصرف غذا بدون توجه و تمرکز می تواند دریافت غذا را تا 50% افزایش دهد.
پژوهشگران به طور مشخص الگوهای غذا خوردن را به دو گروه "با توجه" یعنی نشستن در سکوت و ثبت کردن آنچه در یک وعده غذایی خورده می شود، و "بی حواس" یعنی بدون توجه  و آگاهی نسبت به آنچه در یک وعده غذایی خورده می شود، تقسیم کردند. رابینسون و همکارانش  به بررسی داده های 24 مطالعه انجام شده بین سال های 1997 و 2011 پرداختند که در آنها به فاکتورهایی مثل توجه، حافظه و آگاهی شرکت کنندگان به دریافت غذا پرداخته شده بود. تقریبا تمامی شرکت کننده ها در این مطالعات دارای وزن نرمال بوده و چاق نبودند.
نتایج بررسی ها نشان داد غذا خوردن در حالت بدون تمرکز میزان غذای خورده شده را تا 10% افزایش میدهد. اما این عمل دریافت غذا در وعده بعدی را نیز تا بیش از 25% افزایش میدهد. در مقابل تمرکز داشتن بر مصرف غذا در یک وعده دریافت غذا در وعده بعدی را نیز تا 10% کاهش میدهد.
این نتایج می تواند راه گشای روش جدیدی برای کاهش وزن یعنی افزایش توجه و تمرکز هنگام دریافت غذا بجای رژیم های کم کالری شدید باشد.

منبع:

Eric Robinson, et al “Eating attentively: a systematic review and meta-analysis of the effect of food intake memory and awareness on eating1,2,3,4” Am J Clin Nutr April 2013

نظرات بسته شده است.