تاثیر ارتباطات خانوادگی بر سلامت افراد

در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده محققان دریافتند افراد جوانی که در خانواده های پایدار رشد کرده اند بیشتر احتمال دارد که رژیم غذایی، فعالیت و خواب سالمی داشته باشند و کمتر احتمال دارد که چاق باشند.
در این مطالعه محققان بیش از 3700 زن و 2600 مرد در محدود سنی 14 تا 24 سال را مورد بررسی قرار دادند.
در میان زنان و مردان 80 درصد عنوان کردند که عملکرد خانوادگی بالایی دارند. عملکرد خانوادگی به صورت نحوه مدیریت امور روزمره، انجام وظایف و نقش ها و ارتباطات عاطفی تعریف شد. از هر 10 زن 6 نفر و نیز نیمی از مردان ارتباط کیفی بالا با والدین را گزارش کردند.
عملکرد خانوادگی بالا و ارتباط با کیفیت خانوادگی با شانس کمتر اختلالات خوردن، فعالیت فیزیکی بیشتر و خواب بیشتر مرتبط بود. همچنین زنان در این خانواده ها مصرف کمتر فست فود را گزارش نمودند و کمتر احتمال داشت که به چاقی یا اضافه وزن مبتلا باشند. در میان مردان، کیفیت ارتباط پدران تاثیر زیادی بر احتمال اضافه وزن و چاقی داشت. این امر نشان می دهد که ارتباط پدر – پسر بر روی مردان نسبت به ارتباط مادر – دختر بر روی زنان تاثیر بیشتری دارد.
همچنین در پیش بینی احتمال اینکه یک مرد به اضافه وزن یا چاقی مبتلا باشد ارتباط مادر با پسر نسبت به ارتباط پدر با پسر اهمیت کمتری داشت. این درحالی است که اکثر مطالعات گذشته یا تاثیر مادر را به تنهایی بررسی کرده اند یا تاثیر والدین را به طور کلی بررسی نموده اند. با این حال، برای تعیین مکانیسم های دخیل در این رابطه نیاز به انجام مطالعات بیشتر است.
منبع:


Family functioning and quality of parent-adolescent relationship: cross-sectional associations with adolescent weight-related behaviors and weight status. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2016
 

نظرات بسته شده است.