بی خوابی و غذاهای پر کالری

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که دلیل اختلالات خواب و بی خوابی می تواند مصرف وعده های غذایی پرکالری باشد که احتمال افزایش وزن و بروز چاقی را افرایش می دهد.
محققین سوئدی این مطالعه را بر روی 16 مرد با وزن طبیعی انجام دادند. در این مطالعه از آزمودنی ها خواسته شد تا وعده های غذایی و میان وعده های پرکالری مختلف را دریافت کنند و سپس مشخص کنند در چه شب هایی راحت و در چه شب هایی بی خواب شدند. به بیان هِلئونی اوگنکپ نویسنده ی مسئول این مقاله از دانشگاه آپسالا؛ شرکت کنندگان پس از شب هایی که بی خواب شدند معمولاً وعدهای غذایی پر حجمی را دریافت کردند. به بیان دقیق تر، در واقع شرکت کنندگان در فردای شبی که خواب راحتی نداشتند، میزان دریافت مواد غذایی شان در قبل از صبحانه و پس از صبحانه افزایش داشت. این یافته ها نشان می دهند که بی خوابی می تواند برخلاف حس سیری و پری فرد، موجب افزایش دریافت غذا شود. باید به خاطر داشته باشیم که کم خوابی یکی از مسائل و مشکلات دنیای مدرن و صنعتی است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چگونه کم خوابی و خواب نانمنسب می تواند بر روی مشکلات مرتبط با چاقی و اضافه وزن مؤثر باشد. این مطالعه در مجله ی Psychoneuroendocrinology  به چاپ رسید. در مطالعه ی قبلی، همین گروه محققین نشان دادند که مردان جوان دارای وزن طبیعی،پس از یک شب بودن خواب و آرامش، میل به غذای بیشتری داشتند و غذای بیشتری را دریافت کردند. در واقع می توان گفت که کم خوابی در یک شب موجب تحریک مرکز مربوط به خوردن در مغز (به بیان دقیق تر هیپوتالاموس) می شود. علاوه بر این در این مطالعه نشان داده شد که عدم خواب و کم خوابی موجب افزایش میل به غذاهای پرکالری نیز می شود.

منبع:

Uppsala University, news release, Feb. 20, 2013

نظرات بسته شده است.