بهترین مدت زمان فعالیت برای نوجوانان

پرداختن به فعالیت های ورزشی تاثیرات مثبتی بر نوجوانان دارد، نتایج یک مطالعه جدید پیشنهاد می کند که یک تا دو ساعت بازی کردن در روز بهترین تاثیرات را بر سلامت جسمی و روحی نوجوانان خواهد داشت.
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده حداقل 1 ساعت ورزش در روز را برای کودکان تا 18 سالگی توصیه کرده است. اما شواهد بیشتری برای توصیه های اختصاصی تر به نوجوانان وجود ندارد.
پژوهشگران سوئیسی به بررسی بیش از 1200 نوجوان 16 تا 20 سال پرداختند. از شرکت کننده ها  در مورد میزان فعالیت های ورزشی در هفته سوال شد. هم چنین این افراد پرسشنامه ای را برای سنجش میزان تندرستی و خوشی تکمیل کردند و بر این اساس از صفر تا 25  امتیازدهی شدند. امتیاز کمتر از 13 به معنای وضعیت تندرستی و خوشی ضعیف بود. بر اساس میزان فعالیت بدنی نوجوانان به چهار گروه تقسیم شدند؛ کم(صفر تا 5/3 ساعت در هفته)، متوسط(5/3 تا 5/10 ساعت در هفته)، زیاد(5/10 تا 5/17 ساعت در هفته) و خیلی زیاد(بیش از 5/17 ساعت در هفته).
نتایج نشان داد کمترین زمان فعالیت در هفته با کمترین میزان گزارش احساس بشاش بودن، آرامش و پرانرژی بودن درارتباط است.
بهترین وضعیت  سلامتی روحی و جسمی در گروهی که 2 ساعت در روز به فعالیت های ورزشی می پرداختند دیده شد. این پژوهشگران یافتند ورزش کردن کمتر از 2 ساعت در هفته یا نزدیک به 3 ساعت در روز می تواند دارای اثرات معکوس بر نوجوانان باشد.
فعالیت بیش از حد نه تنهادارای اثرات شناخته شده بر بدن می باشد بلکه بر مغز و در نتیجه احساسات، تفکر و خلق و خو نیز اثر می گذارد. مکانیزم فعالیت بدنی کم و یا خیلی زیاد احتمالا مشابه نمی باشند اما نتایج حاصل از آنها تقریبا شبیه هستند.
 

نظرات بسته شده است.