برای سلامت مغز هفته ای یکبار ماهی آبپز یا کبابی بخورید

محققین دریافتند که خوردن یک وعده ماهی کبابی یا آبپز در هفته، به دلیل حفظ بیشتر محتوای اُمگا3 می تواند موجب حفظ سلامت مغز گردد. مدارک موجود در زمینه تغییر سبک زندگی و اثرات مفید آن بر سلامت مغزی در سال های بعدی زندگی سیر صعودی را دنبال می کنند. محققین تخمین زدند که در سال 2040 بیش از 80 درصد افراد به زوال عقلی دچار خواهند شد، این شرایط می تواند هزینه های زیادی را در زمینه بهداشت عمومی در بر داشته باشد. برخی از مطالعات نشان دادند که تغییر سبک زندگی از قبیل افزایش فعالیت بدنی، ترک سیگار و کاهش وزن می تواند بروز آلزایمر را کاهش دهد. به علاوه، اثرات آنتی اکسیدانی اسیدهای چرب اُمگا 3 که به وفور در ماهی، دانه ها ومغزها یافت می شوند نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر دریافت یک وعده ماهی آبپز یا کبابی بر حجم مغز و حافظه در طولانی مدت بود. محققین در این مطالعه داده های تغذیه ای و اسکن مغزی 260 فرد را در طی 10 سال بررسی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که حجم ناحیه خاکستری و نیز نواحی مغزی مربوط به حافظه (3/4 درصد) و عملکرد شناختی (14 درصد) در  افرادی که ماهی را به صورت کبابی یا آبپز می خوردند بیشتر از افرادی بود که ماهی را به صورت سرخ شده دریافت می کردند. مقاله مرتبط با این پژوهش درAmerican Journal of Preventive Medicine منتشر شد.
 
منبع:
 
Cyrus A. Raji, Kirk I. Erickson, Oscar L. Lopez, Lewis H. Kuller, H. Michael Gach, Paul M. Thompson, Mario Riverol, James T. Becker. Regular Fish Consumption and Age-Related Brain Gray Matter Loss. American Journal of Preventive Medicine, 2014
 

نظرات بسته شده است.