براکلی و مبارزه با استئوآرتریت

براساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد که ترکیبی در براکلی وجود دارد که می تواند برای پیشگیری و آهسته کردن روند یکی از رایج ترین انواع آرتریت مفید باشد. یافته های آزمایشگاهی حاصل از این مطالعه نشان داد که سولفورافان موجود در براکلی می تواند تخریب غضروفی در مفاصل که با درد همراه است را کاهش دهد. محققین دریافتند آسیب غضروفی و استئوآرتریت در موش هایی که با رژیم غذایی غنی از سولفورافان تغذیه شدند به طور معناداری کمتر از آن های بود که رژیم غذایی غنی از این ترکیب را نداشتند. علاوه بر این در این مطالعه سلول های غضروفی انسان نیز مورد بررسی قرار گرفت. محققین دریافتند که سولفورافان آنزیم هایی را که از طریق توقف یک مولکول کلیدی التهاب زا می تواند موجب تخریب مفصل شود. هدف از این مطالعه شناسایی میزان مؤثر یک ترکیب مفید برای مفاصل بود و نتایج این مطالعه در journal Arthritis & Rheumatism به چاپ رسید. بیش از 5/8 میلیون نفر در ایالات متحده به استئوآرتریت ( یک بیماری تحلیل برنده ی دست ها، پاها، نخاع، لگن و به ویژه زانو).  سالمندی و چاقی رایج از ترین عوامل مؤثر در بروز استئوآرتریت می باشند. در حال حاضر یک نفر از پنج نفر در دامنه ی سنی 45 سال به بالا به استئو آرتریت زانو مبتلا است. هیچ درمان قطعی برای این بیماری به جز استفاده از مسکن ها وجود ندارد. در حال حاضر محققین School of Biological Sciences and Norwich Medical School بر روی اثر خوردن براکلی بر مفصل در بیمارانی که عمل جایگزینی مفصل را داشته اند، می باشند. در صورت موفقیت پژوهش، آن ها امیدوارند نتایج مطالعه شان موجب انجام مطالعات بیشتر در زمینه ی اثرات مصرف براکلی بر استئوآرتریت، عملکرد مفصل و درد شود. بنابراین، امید است تا بر اساس نتایج مطالعات آینده بتوان تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی را برای درمان بیماری استئوآرتریت در نظر گرفت.

منبع:

Rose K Davidson, et al. Sulforaphane represses matrix-degrading proteases and protects cartilage from destruction in vitro and in vivo. Arthritis & Rheumatism, 2013.

نظرات بسته شده است.