اهمیت منیزیم برای سلامت استخوان

والدین برای حفظ سلامت استخوان فرزندانشان به آن ها توصیه می کنند تا به اندازه ی کافی شیر و فرآورده های غنی از کلسیم بخورند، با وجود این نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که مصرف ماهی سالمون و بادام نیز برای تأمین منیزیم کافی در جهت حفظ سلامت استخوانی نیز برای کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛ اِستفن اِی آبرام، به طور کلی، تأمین مواد مغذی در کودکان به منظور حفظ و سلامت توده ی استخوانی بسیار حائز اهیمت است. یکی از این مواد مغذی ضروری منیزیم می باشد. کلسیم نیز مهم است ولی برای کودکان و نوجوانانی که دریافت کلسیم پائینی دارند، در حالی که منیزیم می تواند حتی از کلسیم نیز مهم تر باشد. برای بررسی این فرضیه، در این مطالعه 63 کودک در سنین 4 تا 8 سال بررسی شدند. این آزمودنی ها هیچ گونه مکمل مولتی ویتامین مینرالی دریافت نمی کردند. به منظور بررسی میزان منیزیم و کلسیم، کودکان 2 شب در بیمارستان بستری شدند. پیش از بستری شدن، آزمودنی ها فرم های یادآمد غذایی را در سه روز پر کرده بودند، و در طی زمان بستری شدن، سعی شد تا الگوی غذایی و محتوای کلسیم و منیزیم مواد غذایی با قبل از بستری شدن آن ها یکسان باشد. به منظور ارزیابی میزان منیزیم و کلسیم، مواد غذایی قبل و پس از سرو وزن می شدند. ادرار  آزمودنی در طی 72 ساعت بررسی شد. از طریق اندازه گیری میزان ایزوتوپ نشاندار، محققین توانستند میزان جذب کلسیم و منیزیم را ارزیابی کنند. میزان دانسیته ی استخوانی آزمودنی ها نیز سنجیده شد. نتایج مطالعه نشان داد که منیزیم همبستگی بالاتری نسبت به کلسیم با توده ی استخوانی دارد. بنابراین، آنچه که در زمینه ی حفظ سلامت استخوانی در ارتباط با کودکان وجود دارد این است که آن ها باید از یک رژیم غذایی متعادل پیروی کنند تا بتوانند از تمام مواد مغذی بهره مند شوند.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided byAmerican Academy of Pediatrics.

نظرات بسته شده است.