اهمیت فیبر رژیم غذایی در کاهش وزن

اکثریت مردم به اندازه کافی در رژیم غذایی شان فیبر دریافت نمی کنند، نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه ایلی نویز نشان داد که فیبر رژیم غذایی از طریق تغییر فلور میکروبی روده و معده و تولید باکتری های مفید می تواند در کاهش وزن مؤثر باشد. مدارک موجود نشان می دهد که تولید این باکتری های مفید می تواند موجب کاهش ابتلا به بیماری هایی مثل دیابت نوع 2 و سرطان کولون نیز شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکتر Kelly Swanson، " از طریق مکمل یاری رژیم غذایی با فیبرهای محلول ذرت و نیز پلی دکستروز باکتری های مفیدی در روده تولید می شود. محققین در حال مطالعه فواید و توانایی های عملکردی باکتر ی های روده ای و معده ای هستند که از طریق دریافت فیبرهای غذایی تولید می شوند. نکته قابل توجه در این زمینه این است که دریافت منظم فیبرهای رژیم غذایی موجب تولید این باکتری های مفید خواهد شد." باکتری های معده اعمال زیادی را انجام می دهند برای مثال آن ها پروتئین ها، کربوهیدرات ها و سایر مواد را تخمیر می کنند. محققین در این مطالعه 20 مرد سالم که به طور میانگین 14 گرم فیبر در روز دریافت می کردند را ارزیابی کردند. آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند، در یک گروه رژیم غذایی آزمودنی ها از طریق شکلات هایی که حاوی 21 فیبر بود غنی سازی شد و در گروه دیگر که به عنوان گروه دارونما درنظر گرفته شده بود، شکلات های بدون فیبر خورده شد. پس از دوره پژوهش نمونه مدفوع از آزمودنی ها جمع آوری شد و یافته های حاصل از مطالعه نشان داد  که فلور میکروبی روده آزمودنی هایی که فیبر را به طور منظم دریافت کرده بودند، به خوبی بهبود یافته بود. مدراک موجود نشان می دهند که بهبود فلور میکروبی روده می تواند موجب کاهش وزن شود.

منبع:


H. D. Holscher, J. G, et al. Fiber supplementation influences phylogenetic structure and functional capacity of the human intestinal microbiome: follow-up of a randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition, 2014.
 

نظرات بسته شده است.