اهمیت اضافه وزن و کمبود وزن زیاد در دوران بارداری

 

نتایج یک مطالعه نشان داد که افزایش زیاد وزن و کمبود زیاد وزن – هردو – در دوران بارداری موجب افزایش خطر چاقی و اضافه وزن در کودکان می گردد. نتایج این مطالعه در American Journal of Obstetrics and Gynecology چاپ شد. در این مطالعه، محققین در پی ارزیابی اثرات افزایش و کمبود وزن در دوران بارداری بر احتمال اضافه وزن و چاقی کودکان حدود 4145 زن را در بین سال های 2007 تا 2009 ارزیابی کردند. محققین در بین سنین 2 تا 5 سالگی گزارش پزشکی کودکان این مادران را ارزیابی کردند و به نتایج زیر رسیدند:
احتمال ابتلا به چاقی و اضاه وزن در کودکان زنانی که اضافه وزن شان در دوران بارداری بیشتر از میزان توصیه شده بود، 4/20 درصد گزارش شد، در حالی که این میزان برای کودکان زنانی که میزان اضافه وزنشان کمتر از مقدار توصیه شده بود در حدود 5/14 درصد گزارش شد. 
میزان ابتلا به چاقی و اضافه وزن در کودکان زنانی که پیش از بارداری وزن طبیعی داشتند ولی در دوران بارداری اضافه وزن شان کمتر از مقادیر توصیه شده بود در حدود 60 درصد گزارش شد.
میزان ابتلا به چاقی و اضافه وزن در کودکان زنانی که پیش از بارداری وزن طبیعی داشتند ولی در دوران بارداری اضافه وزن شان بیشتر از مقادیر توصیه شده بود در حدود 80 درصد گزارش شد.
همبستگی بسیار بالایی در ابتلا به اضافه وزن و چاقی در کودکان مادرانی بود که پیش از بارداری وزن طبیعی داشتند و در دوران بارداری، یا اضافه وزن بیشتر و یا کمتری نسبت به مقادیر توصیه شده داشتند. در واقع می توان گفت که اضافه وزن و کمبود وزن مادر در دوران بارداری می تواند بر کنترل انرژی و سوخت وساز نسل بعدی  شامل کنترل اشتها و انرژی مصرفی اثر  داشته باشد. 
 
منبع: 
Sneha B. Sridhar, et al. Maternal gestational weight gain and offspring risk for childhood overweight or obesity. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2014.
 

نظرات بسته شده است.