انگور و کاهش نارسایی قلبی بر اثر پر فشاری خون

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که انگور می تواند نارسایی قلبی ناشی از فشار خون مزمن را از طریق فعال سازی چندین ژن درگیر در دفاع آنتی اکسیدانی بافت قلب کاهش دهد. انگور یک منبع طبیعی از آنتی اکسیدان ها و سایر پلی فنول ها می باشد، و همین ترکیبات در عصاره ی انگور است که مسئول فواید آن می باشد. به بیان دقیق تر، انگور می تواند اثرات مفید خود را از طریق فعالیت ژن های درگیر در مسیرهای سوخت وسازی بهبود دهنده ی سطوح گلوتاتیون( یک آنتی اکسیدان فراوان) در قلب اِعمال می کند. در حدود یک بیلیون فرد در سرتاسر دنیا به فشارخون مبتلا هستند، و همین شرایط موجب افزایش ۲ تا ۳ برابری میزان ابتلا به نارسایی قلبی می شود. افزایش مزمن فشارخون موجب بروز بزرگ شدگی عضلات قلبی، سفت شدگی و سختی (فیبروزه شدن) آن ها می شود که در نهایت به نارسایی قلبی منجر خواهد شد. این شرایط موجب نقص توانایی قلب در پمپ مؤثر خون (نارسایی قلبی سیستولی) ویا اختلال در پرشدگی مناسب قلب (نارسایی قلبی دیاستولیک) می شود. کاهش دفاع آنتی اکسیدانی همبستگی بالایی با نارسایی قلبی دارد، و کمبود گلوتاتیون در افراد مبتلا به نارسایی قلبی دیده شده است. رژیم های غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها، که حاوی مقادیر زیادی میوه و سبزیجات می باشد، موجب کاهش فشارخون می شود. این مطالعه در دانشگاه میچیگان و به مدت ۱۸ هفته بر روی موش هایی انجام شد که رژیم غذایی آن ها غنی از انگور بود. در واقع، انگور موجب کاهش بزرگ شدگی قلبی ناشی از افزایش فشار خون، فیبروزه شدن و محافظت در برابر کاهش عملکرد دیاستولیک قلب می شود. بنابراین، مصرف انگور موجب فعال سازی ژن های درگیر در سنتز آنتی اکسیدان گلوتاتیون و در نتیجه افزایش دفاع آنتی اکسیدانی می شود.

منبع:

E. Mitchell Seymour, et al. Diet-relevant phytochemical intake affects the cardiac AhR and nrf2 transcriptome and reduces heart failure in hypertensive rats. The Journal of Nutritional Biochemistry, 2013

نظرات بسته شده است.