انگور و درمان سرطان

یک مطالعه جدید در دانشگاه میسوری نشان داد که رزوراتول موجود در پوست انگور می تواند حساسیت سلول های تومور را به پرتودرمانی افزایش دهد. این مطالعه بر روی سلول های ملانوما انجام شد و هدف اصلی در آن پاسخ به این سؤال بود که رزوراتول و پرتودرمانی چگونه می توانند در کنار یکدیگر مانع از بقای سلول های ملانوما شوند؟ یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که سلول های ملانوما زمانی که اولین بار در معرض رزواتول قرار گرفتند حساسیت بیشتری به پرتودرمانی پیدا کردند. محققین دریافتند که درمان با رزوراتول، خود به تنهایی مسئول کاهش 44 درصدی سلول های توموری است. در حالی که درمان سلول های سرطانی با رزوراتول و پرتودرمانی موجب کاهش 65 درصدی سلول های سرطانی شد. نتایج این مطالعه گامی در جهت استفاده از ترکیبات طبیعی در مبارزه با سرطان است. به کار بردن رزوراتول روشی است برای افزایش حساسیت سلول های سرطانی به پرتودرمانی و می تواند در درمان بسیاری از انواع سرطان ها مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این، روش القای رزوراتول از اهمیت بالایی بر خوردار است.در واقع این مهم است که تمام نیروی حاصل از آن به سلول های سرطانی منتقل شود.. در حال حاضر مکمل های رزوراتول در بازار عرضه می شوند. با وجود این،  بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که بیماران سرطانی برای درمان سلول های سرطانی خود بهتر است به مکمل های رزوراتول بسنده نکنند، زیرا اثبات اثرات دقیق آن نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

منبع:

Michael B. Nicholl, et al. A potential role for resveratrol as a radiation sensitizer for melanoma treatment. Journal of Surgical Research, 2013

نظرات بسته شده است.