اُمگا 3 وممانعت از رشد تومور سرطان سینه

براساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که پیروی طولانی مدت از یک رژیم غذایی غنی از اُمگا3 می تواند تا 30 درصد از رشد تومور سینه جلوگیری کند. به بیان نویسندگان این مقاله؛ یافته های این مطالعه بسیار حائز اهمیت است، در این مطالعه نشان داده شده است که رژیم غنی از اُمگا 3 می تواند در طولانی مدت یک اثر پیشگیری کننده داشته باشد و از بروز بیماری های مزمن مختلف از جمله سرطان جلوگیری کنند. در واقع در این مطالعه به اثبات رسید که اُمگا 3 دارای یک نیروی محرک و مفید است که شاید بتوان گفت که در هیچ ماده ی دیگری یافت نخواهد شد. سرطان سینه یک بیماری رایج در زنان در سرتاسر دنیا می باشد و دومین عامل مرگ و میر زنان در جهان قلمداد می شود. این طور ادعا می شود که رژیم غذایی می تواند یک نقش پیشگیری کننده در محافظت از بروز سرطان اِعمال کند. با وجود این مطالعات اپیدمیولوژی و آزمایشگاهی نتایج متناقضی در این زمینه ارائه کرده است، لذا در رابطه با اثر رژیم غذایی و پیشگیری از بروز سرطان ابهامات زیادی وجود دارد. بدین منظور پژوهش مذکور طرح ریزی شد تا این رابطه را بررسی کند. در این مطالعه از آزمودنی های موش برای ارزیابی استفاده شد. یافته های حاصل نشان داد که رشد تومور سرطانی در آن دسته از موش های مبتلا به سرطان سینه که رژیم اُمگا3 دریافت می کردند تا حدود 30 درصد نسبت به موش های سرطانی که رژیم اُمگا 3 دریافت نمی کردند کاهش نشان داد. بنابراین می توان گفت که ریز مغذی ها و مواد مغذی موجود در رژیم غذایی می تواند نقش مهمی در جلوگیری از رشد و بروز تومور سرطان سینه داشته باشند. پیشگیری موضوع بسیار مهمی است و اهمیت آن رو به افزایش است، لذا تغییر روش و الگوی زندگی می تواند در پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری های مزمن جلوگیری کند.

منبع:

Mira B. MacLennan, et al. Mammary tumor development is directly inhibited by lifelong n-3 polyunsaturated fatty acids. The Journal of Nutritional Biochemistry, 2013

نظرات بسته شده است.