افزایش پروتئین دریافتی و سندرم تخمدان پلی کیستیک

سندرم تخمدان پلی کیستیک ( PCOS) یک اختلال هورمونی در زنانست که با مشکلاتی نظیر اختلال در  سیکل قاعدگی، چاقی، رشد موهای زاید و غیره همراه می باشد. علت نام گذاری این عارضه به سندرم تخمدان پلی کیستیک؛ به سبب وجود کیست های کوچک متعدد در تخمدان زنان مبتلا به این عارضه است. بی شک رژیم غذایی صحیح می تواند در بهبود این عارضه موثر باشد. از جمله اینکه اخیرا برخی شواهد علمی نشان داده اند که یک رژیم غذایی با نسبت بالاتر پروتئین به کربوهیدرات دارای مزایای متابولیک در درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)می باشد.

در همین راستا یک مطالعه جدید برگرفته از ژورنال AJCNدر سال 2012  انجام گرفت. این مطالعه که در دانشگاه کپنهاگ دانمارک انجام گرفته است؛ به مقایسه اثر یک رژیم پر پروتئین در مقایسه با یک رژیم با میزان پروتئین استاندارد، بر روی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک پرداخت.  در این مطالعه 57 خانم مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه رژیم پر پروتئین (40% انرژی پروتئین و 30% انرژی چربی) و گروه دیگر میزان پروتئین استاندارد ( 15% انرژی پروتئین و 30% انرژی چربی) دریافت کردند. این دو گروه مشاوره های ماهانه دریافت می کردند و در ابتدا و  ماه 3 و 6 ام از مطالعه اندازه گیری های تن سنجی روی افراد انجام گرفت و همچنین نمونه خون آنها دریافت شد.

نتایج این بررسی نشان داد که در بررسی 6 ماهه میزان کاهش وزن در زنانی که رژیم پرپروتئین دریافت کرده بودند بیشتر است. اگرچه کاهش وزن به سمت کاهش میزان تستوسترون پیش می رود،  اما تفاوتی بین غلظت تستوسترون و میزان چربی خون در زنانی که رژیم پر پروتئین دریافت کرده بودند نسبت به زنانی که رژیم با میزان پروتئین استاندارد دریافت نموده بودند مشاهده نشد. از نتایج دیگر این بررسی می توان به کاهش چشمگیرتر در اندازه دور کمر و میزان توده چربی و قند خون در زنانی که رژیم پر پروتئین دریافت کرده بودند نسبت به گروه دیگر اشاره داشت.  لذا درکل نتایج مطالعه نشان دهنده اثرات مثبت رژیم با پروتئین بیشتر و کربوهیدارات کمتر،  نسبت به رژیم با کربوهیدات بیشتر و پروتئین کمتر در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بودند. 

نکته عملی:شواهد علمی اخیر حاکی از آنند که میزان بیشتر پروتئین در رژیم غذایی مبتلایان به تخمدان پلی کیستیک، در بهبود کاهش وزن و متابولیسم گلوکز موثر بوده است، و به نظر می رسد که  مراقبت تغذیه ای بهتری را برای  زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک ارائه می نماید. 

منبع:

Am J Clin NutrJanuary 2012 vol. 95 no. 1 39-48

نظرات بسته شده است.